תרומות בלוג צור קשר English
מכון ירושלים ללימודי ישראל
דף הבית    שנתון סטטיסטי   פרק י"א - תיירות
שנתון סטטיסטי
מהדורת 2018
מהדורת 2017
פרק א' - שטח
פרק ב' - אקלים ואיכות הסביבה
פרק ג' - אוכלוסייה
פרק ד' - תנועה טבעית
פרק ה' - הגירה ועלייה
פרק ו' - רמת חיים ורווחה
פרק ז' - תעסוקה
פרק ח' - עסקים ותעשייה
פרק ט' - בינוי ודיור
פרק י' - תחבורה ותשתיות
פרק י"א - תיירות
פרק י"ב - חינוך ותרבות
פרק י"ג - בריאות
פרק י"ד - סדר ציבורי
פרק ט"ו - הכנסות והוצאות העירייה
מהדורת 2017- العربية ערבית
מהדורת 2016
מהדורת 2015
מהדורת 2014
מהדורת 2013
מהדורת 2012
מהדורת 2011
מהדורת 2009/2010
מהדורת 2008
2005/2006
2004
פרק י"א - תיירות

לוחות
בתי מלון, חדרים ולינות
יא/1מלונות תיירות וחדרים במלונות תיירות בישראל, בירושלים, בתל אביב - יפו, בחיפה ובאילת, לפי רמה, 2015-1993
יא/2לינות במלונות תיירות, בישראל, בירושלים, בתל אביב - יפו, בחיפה ובאילת, 2015-1980
יא/3מלונות תיירות, וחדרים במלונות תיירות בירושלים, 2015-1991
יא/4אורחים, לינות, ממוצע לינות לאורח ותפוסה במלונות תיירות בירושלים, 2015-1980
יא/5אורחים ולינות של תיירים במלונות תיירות בירושלים, לפי יבשת מגורים, 2015-1994
יא/6לינות ותפוסה במלונות תיירות בירושלים, לפי רמה, 2015-2000
יא/7אורחים, לינות ותפוסה במלונות תיירות בירושלים לפי שנה וחודש, 2014, 2015
יא/8מלונות, חדרים, לינות ותפוסת חדרים בירושלים, 2016-1998
פדיון במלונות
תרשימים
יא/1לינות תיירים במלונות תיירות בירושלים, בתל אביב - יפו ובאילת, 2015-1980
יא/2לינות ישראלים במלונות תיירות בירושלים, בתל אביב - יפו ובאילת, 2015-1980
יא/3אורחים במלונות תיירות בירושלים, 2014-1980
יא/4לינות תיירים במלונות תיירות בירושלים לפי חודש, 2014, 2015
יא/5לינות במלונות תיירות בירושלים, 2016-1998
יא/6פדיון כולל במלונות בירושלים (מזרח ומערב), בתל אביב - יפו, בחיפה ובאילת, 2015
יא/7פדיון כולל במלונות בירושלים, בתל אביב - יפו ובאילת, 2015-1997
יא/8תיירים שביקרו בישראל, בירושלים ובתל אביב - יפו, לפי מספר הביקור בישראל, 2015
יא/9תיירים שביקרו בישראל, בירושלים ובתל אביב - יפו, לפי מסגרת הנסיעה, 2015
יא/10תיירים שביקרו בישראל, בירושלים ובתל אביב - יפו, לפי דת, 2015
יא/11תיירים שביקרו בישראל, בירושלים ובתל אביב - יפו, לפי משך שהות בעיר, 2015

חיפוש מתקדם
©כל הזכויות שמורות למכון ירושלים לחקר ישראל תנאי שימוש יעוץ על ידי InTv.co.il בניית אתרים ICS