תרומות בלוג צור קשר English
מכון ירושלים ללימודי ישראל
דף הבית    שנתון סטטיסטי   פרק י"ג - בריאות
שנתון סטטיסטי
מהדורת 2018
מהדורת 2017
פרק א' - שטח
פרק ב' - אקלים ואיכות הסביבה
פרק ג' - אוכלוסייה
פרק ד' - תנועה טבעית
פרק ה' - הגירה ועלייה
פרק ו' - רמת חיים ורווחה
פרק ז' - תעסוקה
פרק ח' - עסקים ותעשייה
פרק ט' - בינוי ודיור
פרק י' - תחבורה ותשתיות
פרק י"א - תיירות
פרק י"ב - חינוך ותרבות
פרק י"ג - בריאות
פרק י"ד - סדר ציבורי
פרק ט"ו - הכנסות והוצאות העירייה
מהדורת 2017- العربية ערבית
מהדורת 2016
מהדורת 2015
מהדורת 2014
מהדורת 2013
מהדורת 2012
מהדורת 2011
מהדורת 2009/2010
מהדורת 2008
2005/2006
2004
פרק י"ג - בריאות

לוחות
יג/1ביקורים במחלקות לרפואה דחופה (מיון) במרכזים רפואיים בירושלים ובישראל לפי סיבת כניסה, חציון שהייה וביקורים חוזרים, 2015-2013


יג/2ביקורים במחלקות לרפואה דחופה (מיון) במרכזים רפואיים בירושלים ובישראל לפי גיל, 2015
יג/3מיטות ותנועות חולים במוסדות אשפוז ובמוסדות לבריאות הנפש בירושלים, 2009, 2015


יג/4מיטות ותנועת חולים בירושלים, לפי מחלקה, 2009, 2015
יג/5חברות בקופות החולים בישראל, ביישובים עירוניים, בירושלים, בתל אביב - יפו ובחיפה, 2015-1999
יג/6שירותי תחנות לבריאות המשפחה (טיפת חלב) בירושלים, 2015-2006


פרקי השנתון הסטטיסטי לירושלים 2017:
חיפוש מתקדם
©כל הזכויות שמורות למכון ירושלים לחקר ישראל תנאי שימוש יעוץ על ידי InTv.co.il בניית אתרים ICS