תרומות בלוג צור קשר English
מכון ירושלים ללימודי ישראל
דף הבית    שנתון סטטיסטי   פרק י"ד - סדר ציבורי
שנתון סטטיסטי
מהדורת 2018
מהדורת 2017
פרק א' - שטח
פרק ב' - אקלים ואיכות הסביבה
פרק ג' - אוכלוסייה
פרק ד' - תנועה טבעית
פרק ה' - הגירה ועלייה
פרק ו' - רמת חיים ורווחה
פרק ז' - תעסוקה
פרק ח' - עסקים ותעשייה
פרק ט' - בינוי ודיור
פרק י' - תחבורה ותשתיות
פרק י"א - תיירות
פרק י"ב - חינוך ותרבות
פרק י"ג - בריאות
פרק י"ד - סדר ציבורי
פרק ט"ו - הכנסות והוצאות העירייה
מהדורת 2017- العربية ערבית
מהדורת 2016
מהדורת 2015
מהדורת 2014
מהדורת 2013
מהדורת 2012
מהדורת 2011
מהדורת 2009/2010
מהדורת 2008
2005/2006
2004
פרק י"ד - סדר ציבורי

לוחות
חשודים, מורשעים בדין ועבירות
יד/1חשודים תושבי ירושלים, לפי סוג עברה, 2015-2003
יד/2עברות שבוצעו בירושלים, 2015-1999
יד/3עברות רכוש בירושלים, לפי סוג העברה ומקום ביצועה, 2015-2013
יד/4תיקי חקירה שנפתחו בירושלים לפי סוג העבירה, רובע, תת רובע ואזור סטטיסטי, 2015
יד/5נאשמים במשפטים פליליים תושבי ירושלים, לפי תכונות שונות, 2015-2000
יד/6מבוגרים תושבי ירושלים מורשעים בדין, לפי סוג עברה ותכונות שונות, 2015
יד/7קטינים תושבי ירושלים מורשעים בדין ושאינם מורשעים בדין, לפי סוג עברה ותכונות שונות, 2015
יד/8קטינים ומבוגרים מורשעים בדין בישראל, בירושלים, בתל אביב – יפו ובחיפה לפי סוג עברה, 2014
הרשות לכבאות והצלה
המורשה לטיפול בתלונות הציבור


פרקי השנתון הסטטיסטי לירושלים 2017:
חיפוש מתקדם
©כל הזכויות שמורות למכון ירושלים לחקר ישראל תנאי שימוש יעוץ על ידי InTv.co.il בניית אתרים ICS