תרומות בלוג צור קשר English
מכון ירושלים ללימודי ישראל
דף הבית    שנתון סטטיסטי   פרק ט"ו - הכנסות והוצאות העירייה
שנתון סטטיסטי
מהדורת 2018
מהדורת 2017
פרק א' - שטח
פרק ב' - אקלים ואיכות הסביבה
פרק ג' - אוכלוסייה
פרק ד' - תנועה טבעית
פרק ה' - הגירה ועלייה
פרק ו' - רמת חיים ורווחה
פרק ז' - תעסוקה
פרק ח' - עסקים ותעשייה
פרק ט' - בינוי ודיור
פרק י' - תחבורה ותשתיות
פרק י"א - תיירות
פרק י"ב - חינוך ותרבות
פרק י"ג - בריאות
פרק י"ד - סדר ציבורי
פרק ט"ו - הכנסות והוצאות העירייה
מהדורת 2017- العربية ערבית
מהדורת 2016
מהדורת 2015
מהדורת 2014
מהדורת 2013
מהדורת 2012
מהדורת 2011
מהדורת 2009/2010
מהדורת 2008
2005/2006
2004
פרק ט"ו - הכנסות והוצאות העירייה

לוחות
תקציב העירייה ותקני כח אדם
טו/1הוצאות בתקציב הרגיל של עיריית ירושלים, לפי ייעוד ההוצאה, 2014-1980/81
טו/2הוצאות על שירותים מקומיים בתקציב הרגיל של עיריית ירושלים, 2014-1980/81
טו/3הוצאות על שירותים ממלכתיים בתקציב הרגיל של עיריית ירושלים, 2014-1980/81
טו/4הוצאות חינוך בתקציב הרגיל של עיריית ירושלים, 2014-1980/81
טו/5הוצאות רווחה בתקציב הרגיל של עיריית ירושלים, 2014-1980/81
טו/6הוצאות בתקציב הבלתי רגיל של עיריית ירושלים, לפי ייעוד ההוצאה, 2014-1980/81
טו/7הכנסות בתקציב הרגיל של עיריית ירושלים, לפי ייעוד, 2014-1980/81
טו/8הכנסות סופיות בתקציב הרגיל של עיריית ירושלים, לפי מקור ההכנסה, 2014-1980/81
טו/9הכנסות עצמיות בתקציב הרגיל של עיריית ירושלים, לפי מקור, 2014-1980/81
טו/10השתתפות ממשלתית מיועדת בתקציב הרגיל של עיריית ירושלים, לפי ייעוד, 2014-1986/87
טו/11ביצועי התקציב של רשויות מקומיות בישראל, בירושלים, בתל אביב - יפו ובחיפה, 2015
טו/12הכנסות בתקציב של עיריות בערים שמנו מעל 100,000 תושבים, 2015
טו/13הוצאות בתקציב של עיריות בערים שמנו מעל 100,000 תושבים, 2015
טו/14מאזן התקציב הרגיל של עיריית ירושלים, לפי ייעוד ההוצאה ומקורות ההכנסה, 2016-2014
טו/15אומדן הכנסות בתקציב הרגיל של עיריית ירושלים, 2015, 2016
טו/16הוצאות בתקציב הרגיל של עיריית ירושלים, לפי אגף, 2015, 2016
טו/17הכנסות בתקציב של ירושלים ושל רשויות מקומיות בסובב ירושלים, 2015
טו/18הוצאות בתקציב של ירושלים ושל רשויות מקומיות בסובב ירושלים, 2015
טו/19תקני כח אדם בעיריית ירושלים, לפי אגף, 2016-2014
גביית ארנונה (מיסי עירייה)תרשימים
טו/1הוצאות בתקציב הרגיל של עיריית ירושלים, לפי ייעוד ההוצאה, 2014-1993
טו/2הוצאות על שירותים מקומיים בתקציב הרגיל של עיריית ירושלים, 2014-1993
טו/3הוצאות על שירותים ממלכתיים בתקציב הרגיל של עיריית ירושלים, לפי ייעוד ההוצאה, 2014-1993
טו/4הוצאות רווחה בתקציב הרגיל של עיריית ירושלים, לפי ייעוד ההוצאה, 2014-1993
טו/5הכנסות בתקציב הרגיל של עיריית ירושלים, לפי ייעוד, 2014-1993
טו/6השתתפות הממשלה בתקציב הרגיל של עיריית ירושלים, לפי מקור ההכנסה, 2014-1993
טו/7הכנסות לנפש בתקציב רשויות בישראל, בירושלים, בתל אביב - יפו ובחיפה, 2015
טו/8הכנסות בתקציב הרגיל של עיריות בערים שמנו מעל 100,000 תושבים, לפי מקור ההכנסה, 2015
טו/9השתתפות הממשלה בתקציב הרגיל של עיריות בערים שמנו מעל 100,000 תושבים, לנפש באוכלוסיית העיר, 2015
טו/10אחוז ההכנסות העצמיות בתקציב הרגיל של הרשויות המקומיות בירושלים וביישובי סובב ירושלים, 2015
טו/11השתתפות הממשלה בתקציב הרגיל של הרשויות המקומיות בירושלים וביישובי סובב ירושלים, 2015

פרקי השנתון הסטטיסטי לירושלים 2017:

חיפוש מתקדם
©כל הזכויות שמורות למכון ירושלים לחקר ישראל תנאי שימוש יעוץ על ידי InTv.co.il בניית אתרים ICS