תרומות בלוג צור קשר English
מכון ירושלים ללימודי ישראל
דף הבית    שנתון סטטיסטי   פרק ד תנועה טבעית
שנתון סטטיסטי
מהדורת 2018
פרק א שטח
פרק ב אקלים ואיכות הסביבה
פרק ג אוכלוסייה
פרק ד תנועה טבעית
פרק ה הגירה ועלייה
פרק ו רווחה ורמת חיים
פרק ז תעסוקה
פרק ח עסקים ותעשייה
פרק ט בינוי ודיור
פרק י תחבורה ותשתיות
פרק י"א תיירות
פרק י"ב חינוך ותרבות
פרק י"ג בריאות
פרק י"ד סדר ציבורי
פרק ט"ו הכנסות והוצאות העירייה
מהדורת 2017
מהדורת 2017- العربية ערבית
מהדורת 2016
מהדורת 2015
מהדורת 2014
מהדורת 2013
מהדורת 2012
מהדורת 2011
מהדורת 2009/2010
מהדורת 2008
2005/2006
2004
פרק ד תנועה טבעיתמבוא

http://jiis.org/.upload/icon.gif

לוחות

ילודה, תמותה וריבוי טבעי

ד/1

לידות חי בישראל ובירושלים, לפי קבוצת אוכלוסייה, 2016-1980

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif

ד/2

פטירות (כולל תינוקות) בישראל ובירושלים, לפי קבוצת אוכלוסייה, 2016-1978

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif

ד/3

פטירות תינוקות בישראל ובירושלים, לפי קבוצת אוכלוסייה, 2016-1978

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif

ד/4

ריבוי טבעי בישראל ובירושלים, לפי קבוצת אוכלוסייה, 2016-1980

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif

ד/5

לידות חי, שיעור ילודה גולמי ושיעור פריון כולל בישראל, בירושלים, בתל אביב - יפו ובחיפה,

לפי קבוצת אוכלוסייה, 2016-2006

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif

ד/6

לידות, פטירות וריבוי טבעי בירושלים, לפי רובע, תת-רובע ואיזור סטטיסטי, 2016

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif

ד/7

לידות וילודים בישראל ובירושלים, לפי בית חולים, 2016

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif

הפסקת הריון

ד/8

פניות לוועדות ואישורים להפסקת הריון, בישראל, בירושלים, בתל אביב - יפו ובחיפה,

2015-1999

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif

נישואין וגירושין

ד/9

נישאים ומתגרשים תושבי ישראל, ירושלים, תל אביב - יפו וחיפה, לפי דת, 2009, 2015

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif

מפות

ד/1

שיעור לידות בירושלים, 2016

http://jiis.org.il/.upload/mapicon2.png

ד/2

ריבוי טבעי בירושלים, 2016

http://jiis.org.il/.upload/mapicon2.png

תרשימים

ד/1

לידות חי בישראל ובירושלים, לפי קבוצת אוכלוסייה, 2016-1980

http://jiis.org.il/.upload/viz%20(1).gif

ד/2

פטירות בישראל ובירושלים, לפי קבוצת אוכלוסייה, 2016-1980

http://jiis.org.il/.upload/viz%20(1).gif

ד/3

ריבוי טבעי בירושלים, לפי קבוצת אוכלוסייה, 2016-1980

http://jiis.org.il/.upload/viz%20(1).gif

ד/4

שיעור ריבוי טבעי בישראל ובירושלים, לפי קבוצת אוכלוסייה, 2016-1980

http://jiis.org.il/.upload/viz%20(1).gif

ד/5

שיעור פריון כולל בירושלים, לפי קבוצת אוכלוסייה, 2006, 2011, 2016

http://jiis.org.il/.upload/viz%20(1).gif

ד/6

שיעור פריון כולל בישראל, בירושלים, בתל אביב-יפו ובחיפה, 2016

http://jiis.org.il/.upload/viz%20(1).gif

ד/7

מתגרשים יהודים תושבי ירושלים, 2010, 2015

http://jiis.org.il/.upload/viz%20(1).gif

ד/8

מתגרשים מוסלמים תושבי ירושלים, 2010, 2015

http://jiis.org.il/.upload/viz%20(1).gif

חיפוש מתקדם
©כל הזכויות שמורות למכון ירושלים לחקר ישראל תנאי שימוש יעוץ על ידי InTv.co.il בניית אתרים ICS