תרומות בלוג צור קשר English
מכון ירושלים ללימודי ישראל
דף הבית    שנתון סטטיסטי   פרק י תחבורה ותשתיות
שנתון סטטיסטי
מהדורת 2018
פרק א שטח
פרק ב אקלים ואיכות הסביבה
פרק ג אוכלוסייה
פרק ד תנועה טבעית
פרק ה הגירה ועלייה
פרק ו רווחה ורמת חיים
פרק ז תעסוקה
פרק ח עסקים ותעשייה
פרק ט בינוי ודיור
פרק י תחבורה ותשתיות
פרק י"א תיירות
פרק י"ב חינוך ותרבות
פרק י"ג בריאות
פרק י"ד סדר ציבורי
פרק ט"ו הכנסות והוצאות העירייה
מהדורת 2017
מהדורת 2017- العربية ערבית
מהדורת 2016
מהדורת 2015
מהדורת 2014
מהדורת 2013
מהדורת 2012
מהדורת 2011
מהדורת 2009/2010
מהדורת 2008
2005/2006
2004
פרק י תחבורה ותשתיות

מבוא

http://jiis.org/.upload/icon.gif

לוחות


כלי רכב מנועיים


י/1

מצבת כלי הרכב המנועיים הרשומים בירושלים, לפי סוג הרכב, 2016-1980

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif

י/2

מכוניות פרטיות בישראל, בירושלים, בתל אביב - יפו ובחיפה, לפי שנת ייצור, 2016

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif

י/3

מורשים לנהוג בישראל, בירושלים, בתל אביב - יפו ובחיפה, לפי סוג רכב בו הם מורשים לנהוג, 2016-2014

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif

י/4

כלי רכב, מורשים לנהוג ונסועה שנתית בירושלים וברשויות מקומיות בסובב ירושלים, 2016

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif

תאונות דרכים

י/5

תאונות דרכים עם נפגעים בירושלים, בתל אביב - יפו ובחיפה, 2016-1980

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif

י/6

תאונות דרכים עם נפגעים בירושלים, לפי חומרת התאונה וסוג כלי הרכב המעורב, 2016-1983

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif

י/7

נפגעים בתאונות דרכים בירושלים, לפי חומרת הפגיעה וסוג הנפגע, 2016-1983

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif

י/8

נפגעים בתאונות דרכים בירושלים, לפי גיל הנפגע, 2016-1990

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif

י/9

תאונות דרכים בירושלים, לפי סוג התאונה וסוג הנפגעים, 2017-1995

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif

מערכת התחבורה הציבורית בירושלים

י/10

שירותי רכבת ישראל לירושלים וממנה, 2016-1984/85

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif

י/11

מערכת התחבורה הציבורית בירושלים, 2017-2015

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif

י/12

נוסעים באוטובוסים הציבוריים וברכבת הקלה בירושלים לפי חודש, 2016

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif

י/13

מערכת התחבורה הציבורית במזרח ירושלים, 2016-1998

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif

שירותים

י/14

מערכת הבנקאות בישראל, בירושלים, בתל אביב - יפו ובחיפה, לפי מספר סניפים,

שטח סניפים ומספר משרות, 2016-2000

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif

מים

י/15

כמות המים שסופקה לירושלים והכמות שנמכרה לצרכנים, 2016-1968/69

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif

י/16

צריכת מים בירושלים, לפי סוג שימוש, 2016-1987

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif

י/17

מערכת המים והביוב בירושלים, 2016-1995

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif

י/18

אספקה וצריכה של מים בירושלים וברשויות מקומיות בסובב ירושלים, 2016

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif


תרשימים

י/1

אחוז גידול שנתי של מכוניות פרטיות ושל האוכלוסייה בירושלים, 2016-2004

http://jiis.org.il/.upload/viz%20(1).gif

י/2

מכוניות פרטיות בישראל, בירושלים, בתל אביב - יפו ובחיפה, לפי שנת ייצור, 2016

http://jiis.org.il/.upload/viz%20(1).gif

י/3

תאונות דרכים עם נפגעים בירושלים, בתל אביב - יפו ובחיפה, 2016-1980

http://jiis.org.il/.upload/viz%20(1).gif

י/4

תאונות דרכים עם נפגעים בירושלים, לפי חומרת התאונה, 2016-2014

http://jiis.org.il/.upload/viz%20(1).gif

י/5

רוכבי אופניים נפגעים בתאונות דרכים בירושלים, 2016-1983

http://jiis.org.il/.upload/viz%20(1).gif

י/6

נהגים ונוסעים ברכב נפגעים בתאונות דרכים בירושלים, 2016-1983

http://jiis.org.il/.upload/viz%20(1).gif

י/7

הולכי רגל נפגעים בתאונות דרכים בירושלים, 2016-1983

http://jiis.org.il/.upload/viz%20(1).gif

י/8

נפגעים בתאונות דרכים בירושלים, לפי גיל הנפגע, 2000, 2016

http://jiis.org.il/.upload/viz%20(1).gif

י/9

נוסעים באוטובוסים הציבוריים וברכבת הקלה בירושלים לפי חודש, 2016

http://jiis.org.il/.upload/viz%20(1).gif

י/10נוסעים ברכבת ישראל, לירושלים וממנה, 2016-1985/86http://jiis.org.il/.upload/viz%20(1).gif

י/11

צריכת מים בירושלים, לפי סוג השימוש, 2016

http://jiis.org.il/.upload/viz%20(1).gifחיפוש מתקדם
©כל הזכויות שמורות למכון ירושלים לחקר ישראל תנאי שימוש יעוץ על ידי InTv.co.il בניית אתרים ICS