תרומות בלוג צור קשר English
מכון ירושלים ללימודי ישראל
דף הבית    שנתון סטטיסטי   פרק י"ג בריאות
שנתון סטטיסטי
מהדורת 2018
פרק א שטח
פרק ב אקלים ואיכות הסביבה
פרק ג אוכלוסייה
פרק ד תנועה טבעית
פרק ה הגירה ועלייה
פרק ו רווחה ורמת חיים
פרק ז תעסוקה
פרק ח עסקים ותעשייה
פרק ט בינוי ודיור
פרק י תחבורה ותשתיות
פרק י"א תיירות
פרק י"ב חינוך ותרבות
פרק י"ג בריאות
פרק י"ד סדר ציבורי
פרק ט"ו הכנסות והוצאות העירייה
מהדורת 2017
מהדורת 2017- العربية ערבית
מהדורת 2016
מהדורת 2015
מהדורת 2014
מהדורת 2013
מהדורת 2012
מהדורת 2011
מהדורת 2009/2010
מהדורת 2008
2005/2006
2004
פרק י"ג בריאות

לוחות

יג/1

ביקורים במחלקות לרפואה דחופה (מיון) במרכזים רפואיים בירושלים ובישראל

לפי סיבת כניסה, חציון שהייה וביקורים חוזרים, 2016-2014

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif

יג/2

ביקורים במחלקות לרפואה דחופה (מיון) במרכזים רפואיים בירושלים ובישראל לפי גיל, 2016

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif

יג/3

מיטות ותנועות חולים במוסדות אשפוז ובמוסדות לבריאות הנפש בירושלים, 2010, 2016

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif

יג/4

מיטות ותנועת חולים בירושלים, לפי מחלקה, 2010, 2016

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif

יג/5

חברות בקופות החולים בישראל, ביישובים עירוניים, בירושלים, בתל אביב - יפו

ובחיפה, 2016-1999

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif

יג/6

שירותי תחנות לבריאות המשפחה (טיפת חלב) בירושלים, 2016-2006

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif

יג/7

פעולות למניעת כלבת בירושלים, לפי סוג פעולה, 2016-1996

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif


תרשימים

יג/1

 חציון שהייה (בשעות) בחדרי מיון בישראל ובירושלים, לפי בית חולים, 2016

http://jiis.org.il/.upload/viz%20(1).gif

יג/2

 תפוסה בבתי החולים בירושלים, לפי בית חולים, 2016

http://jiis.org.il/.upload/viz%20(1).gif

יג/3

ימי אשפוז בירושלים, לפי מחלקה, 2016

http://jiis.org.il/.upload/viz%20(1).gif

יג/4

 תפוסה בבתי החולים בירושלים, לפי מחלקה, 2016

http://jiis.org.il/.upload/viz%20(1).gif
חיפוש מתקדם
©כל הזכויות שמורות למכון ירושלים לחקר ישראל תנאי שימוש יעוץ על ידי InTv.co.il בניית אתרים ICS