תרומות בלוג צור קשר English
מכון ירושלים ללימודי ישראל
דף הבית    שנתון סטטיסטי   פרק י"ד סדר ציבורי
שנתון סטטיסטי
מהדורת 2018
פרק א שטח
פרק ב אקלים ואיכות הסביבה
פרק ג אוכלוסייה
פרק ד תנועה טבעית
פרק ה הגירה ועלייה
פרק ו רווחה ורמת חיים
פרק ז תעסוקה
פרק ח עסקים ותעשייה
פרק ט בינוי ודיור
פרק י תחבורה ותשתיות
פרק י"א תיירות
פרק י"ב חינוך ותרבות
פרק י"ג בריאות
פרק י"ד סדר ציבורי
פרק ט"ו הכנסות והוצאות העירייה
מהדורת 2017
מהדורת 2017- العربية ערבית
מהדורת 2016
מהדורת 2015
מהדורת 2014
מהדורת 2013
מהדורת 2012
מהדורת 2011
מהדורת 2009/2010
מהדורת 2008
2005/2006
2004
פרק י"ד סדר ציבורי

מבוא

http://jiis.org/.upload/icon.gif

לוחות

חשודים, מורשעים בדין ועבירות


יד/1

חשודים תושבי ירושלים, לפי סוג עברה, 2016-2003

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif

יד/2

עברות שבוצעו בירושלים, 2016-1999

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif

יד/3

עברות רכוש בירושלים, לפי סוג העברה ומקום ביצועה, 2016-2014

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif

יד/4

עבירות בירושלים לפי תחנה וסוג העבירה, 2016

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif

יד/5

נאשמים במשפטים פליליים תושבי ירושלים, לפי תכונות שונות, 2016-2000

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif

יד/6

מבוגרים תושבי ירושלים מורשעים בדין, לפי סוג עברה ותכונות שונות, 2016

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif

יד/7

קטינים תושבי ירושלים מורשעים בדין ושאינם מורשעים בדין, לפי סוג עברה

ותכונות שונות, 2016

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif

יד/8

קטינים ומבוגרים מורשעים בדין בישראל, בירושלים, בתל אביב – יפו ובחיפה

לפי סוג עברה, 2015

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif

הרשות לכבאות והצלה

יד/9

אירועים שנרשמו בתחנות הרשות לכבאות והצלה בירושלים, לפי תחנת כבאות והצלה וחודש, 2016, 2017

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif

המורשה לטיפול בתלונות הציבור

יד/10

תלונות שהוגשו לנציב תלונות הציבור כנגד עיריות ירושלים, תל אביב - יפו וחיפה,

2016-1991/92

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif

יד/11

תלונות שהוגשו למורשה לטיפול בתלונות הציבור בעיריית ירושלים,

לפי סוג התלונה, 2016-1991

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif


מפות

יד/1

תיקי חקירה שנפתחו לעבירות רכוש בירושלים, לפי אזור סטטיסטי, 2016

http://jiis.org.il/.upload/mapicon2.png

יד/2

תיקי חקירה שנפתחו בירושלים לפי תת-רובע, 2016

http://jiis.org.il/.upload/mapicon2.png


תרשימים

יד/1

חשודים תושבי ירושלים,לפי סוג עבירה, 2016

http://jiis.org.il/.upload/viz%20(1).gif

יד/2

נאשמים במשפטים פליליים, תושבי ירושלים, לפי קבוצת אוכלוסייה, 2016-2000

http://jiis.org.il/.upload/viz%20(1).gif

יד/3

מורשעים בדין, לפי סוג עבירה וקבוצת אוכלוסייה, 2016

http://jiis.org.il/.upload/viz%20(1).gif

יד/4

נאשמים במשפטים פליליים, תושבי ירושלים, לפי תוצאת המשפט, 2016-2000

http://jiis.org.il/.upload/viz%20(1).gif

יד/5

תלונות שהוגשו לנציב תלונות הציבור כנגד עיריות ירושלים, תל אביב - יפו וחיפה,

2016-1993/94

http://jiis.org.il/.upload/viz%20(1).gif

יד/6

תלונות שהוגשו לנציב תלונות הציבור כנגד עיריית ירושלים, 2016-2004

http://jiis.org.il/.upload/viz%20(1).gif


חיפוש מתקדם
©כל הזכויות שמורות למכון ירושלים לחקר ישראל תנאי שימוש יעוץ על ידי InTv.co.il בניית אתרים ICS