תרומות בלוג צור קשר English
מכון ירושלים ללימודי ישראל
דף הבית    שנתון סטטיסטי   פרק ט"ו הכנסות והוצאות העירייה
שנתון סטטיסטי
מהדורת 2018
פרק א שטח
פרק ב אקלים ואיכות הסביבה
פרק ג אוכלוסייה
פרק ד תנועה טבעית
פרק ה הגירה ועלייה
פרק ו רווחה ורמת חיים
פרק ז תעסוקה
פרק ח עסקים ותעשייה
פרק ט בינוי ודיור
פרק י תחבורה ותשתיות
פרק י"א תיירות
פרק י"ב חינוך ותרבות
פרק י"ג בריאות
פרק י"ד סדר ציבורי
פרק ט"ו הכנסות והוצאות העירייה
מהדורת 2017
מהדורת 2017- العربية ערבית
מהדורת 2016
מהדורת 2015
מהדורת 2014
מהדורת 2013
מהדורת 2012
מהדורת 2011
מהדורת 2009/2010
מהדורת 2008
2005/2006
2004
פרק ט"ו הכנסות והוצאות העירייה
מבוא

http://jiis.org/.upload/icon.gif

לוחות

תקציב העירייה ותקני כח אדם

טו/1

הוצאות בתקציב הרגיל של עיריית ירושלים, לפי ייעוד ההוצאה, 2015-1980/81

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif

טו/2

הוצאות על שירותים מקומיים בתקציב הרגיל של עיריית ירושלים, 2015-1980/81

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif

טו/3

הוצאות על שירותים ממלכתיים בתקציב הרגיל של עיריית ירושלים, 2015-1980/81

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif

טו/4

הוצאות חינוך בתקציב הרגיל של עיריית ירושלים, 2015-1980/81

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif

טו/5

הוצאות רווחה בתקציב הרגיל של עיריית ירושלים, 2015-1980/81

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif

טו/6

הוצאות בתקציב הבלתי רגיל של עיריית ירושלים, לפי ייעוד ההוצאה, 2015-1980/81

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif

טו/7

הכנסות בתקציב הרגיל של עיריית ירושלים, לפי ייעוד, 2015-1980/81

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif

טו/8

הכנסות סופיות בתקציב הרגיל של עיריית ירושלים, לפי מקור ההכנסה, 2015-1980/81

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif

טו/9

הכנסות עצמיות בתקציב הרגיל של עיריית ירושלים, לפי מקור, 2015-1980/81

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif

טו/10

השתתפות ממשלתית מיועדת בתקציב הרגיל של עיריית ירושלים, לפי ייעוד, 2015-1986/87

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif

טו/11

ביצועי התקציב של רשויות מקומיות בישראל, בירושלים, בתל אביב - יפו ובחיפה, 2016

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif

טו/12

הכנסות בתקציב של עיריות בערים שמנו מעל 100,000 תושבים, 2016

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif

טו/13

הוצאות בתקציב של עיריות בערים שמנו מעל 100,000 תושבים, 2016

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif

טו/14

מאזן התקציב הרגיל של עיריית ירושלים, לפי ייעוד ההוצאה ומקורות ההכנסה, 2017-2015

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif

טו/15

אומדן הכנסות בתקציב הרגיל של עיריית ירושלים, 2016, 2017

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif

טו/16

הוצאות בתקציב הרגיל של עיריית ירושלים, לפי אגף, 2016, 2017

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif

טו/17

הכנסות בתקציב של ירושלים ושל רשויות מקומיות בסובב ירושלים, 2016

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif

טו/18

הוצאות בתקציב של ירושלים ושל רשויות מקומיות בסובב ירושלים, 2016

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif

טו/19

תקני כח אדם בעיריית ירושלים, לפי אגף, 2017-2015

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif

גביית ארנונה (מיסי עירייה)

טו/20

גביית ארנונה למגורים בירושלים, לפי רובע, תת-רובע ואזור סטטיסטי, 2017

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif

טו/21

גביית ארנונה לא למגורים בירושלים, לפי רובע וסוג הנכס, 2017

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif

טו/21

גביית ארנונה לא למגורים בירושלים, לפי תת-רובע וסוג הנכס, 2017

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif

טו/21

גביית ארנונה לא למגורים בירושלים, לפי אזור סטטיסטי וסוג הנכס, 2017

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif

טו/22

הנחות בארנונה, לפי סוג ההנחה, רובע, תת-רובע ואזור סטטיסטי, 2017

http://jiis.org/.upload/image/xls.gif

מפות

טו/1

הנחה בארנונה למגורים, 2017

http://jiis.org.il/.upload/mapicon2.png

טו/2

גביית ארנונה לא-למגורים לפי תת-רובע, 2017

http://jiis.org.il/.upload/mapicon2.png

תרשימים

טו/1

הוצאות בתקציב הרגיל של עיריית ירושלים, לפי ייעוד ההוצאה, 2015-1993

http://jiis.org.il/.upload/viz%20(1).gif

טו/2

הוצאות על שירותים מקומיים בתקציב הרגיל של עיריית ירושלים, 2015-1993

http://jiis.org.il/.upload/viz%20(1).gif

טו/3

הוצאות על שירותים ממלכתיים בתקציב הרגיל של עיריית ירושלים,

לפי ייעוד ההוצאה, 2015-1993

http://jiis.org.il/.upload/viz%20(1).gif

טו/4

הוצאות רווחה בתקציב הרגיל של עיריית ירושלים, לפי ייעוד ההוצאה, 2015-1993

http://jiis.org.il/.upload/viz%20(1).gif

טו/5

הכנסות בתקציב הרגיל של עיריית ירושלים, לפי ייעוד, 2015-1993

http://jiis.org.il/.upload/viz%20(1).gif

טו/6

השתתפות הממשלה בתקציב הרגיל של עיריית ירושלים, לפי מקור ההכנסה, 2015-1993

http://jiis.org.il/.upload/viz%20(1).gif

טו/7

הכנסות לנפש בתקציב רשויות בישראל, בירושלים, בתל אביב - יפו ובחיפה, 2016

http://jiis.org.il/.upload/viz%20(1).gif

טו/8

הכנסות בתקציב הרגיל של עיריות בערים שמנו מעל 100,000 תושבים,

לפי מקור ההכנסה, 2016

http://jiis.org.il/.upload/viz%20(1).gif

טו/9

השתתפות הממשלה בתקציב הרגיל של עיריות בערים שמנו מעל 100,000 תושבים,

לנפש באוכלוסיית העיר, 2016

http://jiis.org.il/.upload/viz%20(1).gif

טו/10

אחוז ההכנסות העצמיות בתקציב הרגיל של הרשויות המקומיות בירושלים

וביישובי סובב ירושלים, 2016

http://jiis.org.il/.upload/viz%20(1).gif

טו/11

השתתפות הממשלה בתקציב הרגיל של הרשויות המקומיות בירושלים

וביישובי סובב ירושלים, 2016

http://jiis.org.il/.upload/viz%20(1).gif


חיפוש מתקדם
©כל הזכויות שמורות למכון ירושלים לחקר ישראל תנאי שימוש יעוץ על ידי InTv.co.il בניית אתרים ICS