כאשר אנחנו מחפשים מקום בגוגל, תוצאת החיפוש תכלול פעמים רבות גם את סוג המקום (חנות מזון, פארק וכולי), ואת עומס המבקרים הרגיל באותו מקום, לפי ימים ושעות. את מספר המבקרים אומד האלגוריתם של גוגל לפי נתוני המיקום המגיעים מהטלפונים הניידים שלנו (בעלי מערכת הפעלה אנדרואיד, שהיסטוריית המיקומים שלהם מופעלת).

לאחרונה, לאור משבר הקורונה, החלה חברת גוגל להוציא דוחות ניידות, המשווים את רמת הפעילות במדינות ובמחוזות בכל העולם, לפי סוגי מקומות, בכל יום, לרמה של אותו יום בשבוע, בתקופה שלפני הקורונה. הנתונים מראים שרוב מדינות העולם נמצאות בתקופה של חזרה לניידות, וישראל אינה שונה במובן זה, אם כי היא עושה זאת בקצב מהיר יחסית. בדקנו את רמת הפעילות, לפי גוגל, במקומות עבודה.

אחרי פורים היה, לפי הדוח, עוד יום אחד של חזרה לעבודה בהיקף כמעט מלא (12 במרץ), ולאחריו ירידה תלולה בהיקף ההגעה למקומות העבודה, שהגיע לשיא שלילי בו נרשמה הגעה לעבודה בהיקף נמוך ב-60% מהרגיל, בין התאריכים 26 במרץ, ל-6 באפריל, ערב פסח (בשבתות, בחגים וביום הבחירות נרשמו, מן הסתם, היקפי עבודה נמוכים יותר). מגמה דומה נרשמה גם בהגעה למקומות מסוגים אחרים. ההגעה למסעדות, קניות ותרבות ירדה באותם תאריכים ב-80%, למעט עלייה קטנה לפני פסח, ועלייה נוספת, גם ביציאה לפארקים, בשבוע שהחל ב-22 במרץ. לגבי חנויות מזון, לאורך כל התקופה הייתה הירידה בהגעה אליהן בשיעור של כ-20% בלבד.

החל מסוף פסח, ניכרת בישראל עלייה הן בהגעה לעבודה, שהגיעה ב-7 במאי (הנתון העדכני ביותר בקובץ) ל-35% פחות מהרגיל, והן בקניות ומסעדות, בתחבורה ציבורית, ובמיוחד בהגעה לפארקים, שהגיעה לרמתה הרגילה לפני הקורונה.

בהשוואה של חמש מדינות באירופה, נראה שבכל המדינות הללו הפסקת העבודה החלה בזמן דומה, למעט איטליה, שהקדימה בשבוע. בגרמניה שיעור הירידה המקסימלי היה 47%. באיטליה, צרפת, בריטניה, וספרד הירידה בהגעה לעבודה הייתה בשיעור גבוה יותר מבישראל, והגיעה בשיא לכ-70% פחות מהרגיל. גם החזרה בארבע מדינות אלו איטית יותר, וב-5 במאי היו ארבעתן בשיעור הגעה לעבודה נמוך מבישראל.

Google LLC "Google COVID-19 Community Mobility Reports". https://www.google.com/covid19/mobility/ Accessed: May 13, 2020