הישארו מעודכנים

  סגור

  חבילות כלי מדיניות

  תחזית קיימות לישראל 2030 פיתחה חבילות מדיניות לקידום קיימות בישראל. כל חבילה נועדה לתת מענה לכל, או רוב, האסטרטגיות שפותחו בשלב קודם בעבודה, על בסיס חוות דעת מומחים ותסריטים. שלב זה הובל על ידי פרופ' ערן פייטלסון.

  זיהוי אנליטי של חבילות מדיניות הוא נושא חדש, שהניסיון בו בעולם מועט ביותר. מאתגר במיוחד ליישם גישה זו במהלך רחב היקף כבתחזית לקיימות 2030. אי לכך, הדוח נפתח בהסבר מדוע דרושות חבילות מדיניות, ובדיון במהותן של חבילות מדיניות.

  החבילות אינן בבחינת חלופות שיש לבחור ביניהן. הן קבוצה של אמצעי מדיניות שיש ביניהם סינרגטיקה, והבאים להביא לידי מיצוי את כל האסטרטגיות לקידום קיימות בישראל. הרכב החבילות לא בהכרח קבוע, ויש אמצעים היכולים להיכלל ביותר מחבילה אחת.

  למסמך חבילות המדיניות

  לתחזית קיימות לישראל 2030 הפרסום המסכם את הפרויקט


  צוות

  חוקר ראשי: פרופ' ערן פייטלסון, האוניברסיטה העברית בירושלים

  משתתפי הסדנאות: ד"ר ליה אטינגר, גיא אברוצקי, יונתן אורן, ד"ר ורד בלאס, ולרי ברכיה, סיגל בלומנפלד, אורי גונן, גלי גלט שמחי, ד"ר מיקי הרן, גלית חזן, פרופ' שלמה חסון, רן חקלאי, גלית כהן, ד"ר רן כהן, ד"ר דורון לביא, יובל לסטר, אדר' דן סתיו, ד"ר חיים פיאלקוף, עו"ד איתן פרנס, פרופ' ערן פייטלסון, ד"ר דן קאופמן, מאיר קראוס, רותם שמאי.