סגור
13 נובמבר

| 2019 | 00:17

מאבקי שליטה על עתיד ירושלים והמקומות הקדושים: ממצאי מחקר ולקחים

  • ללא תשלום
  • מתקיים באנגלית
  • מתקיים בעברית
  • פתוח לקהל
  • מכון ירושלים למחקרי מדיניות, רד"ק 20
  • ללא תשלום
  • מתקיים באנגלית
  • מתקיים בעברית
  • פתוח לקהל
  • מכון ירושלים למחקרי מדיניות, רד"ק 20
מאבקי שליטה על עתיד ירושלים והמקומות הקדושים: ממצאי מחקר ולקחים

ערב עיון לכבוד פרופ' יצחק רייטר לרגל פרישתו מהמכון, לאחר 30 שנות מחקר במכון ירושלים, בהן עסק רבות בתהליך השלום ובסכסוכים סביב הר הבית ומקומות קדושים ודרכי יישובם.

חלקו הראשון של הערב יעסוק בתובנות ולקחים ממשאים ומתנים ישירים ועקיפים בסוגיה הישראלית-פלסטינית ובמיוחד בנושא ירושלים;

חלקו השני יעסוק בארבעה מקרי בוחן של מתחים סביב מקומות קדושים: הר הבית; הר ציון; גן הקבר בירושלים; וקצר אל-יהוד שבנהר הירדן.