לקראת אזרחות ישראלית מכלילה: מסגרת רעיונית חדשה ליחסי יהודים-ערבים בישראל, נוסח לדיון ציבורי

2011 | מחברים: פרופ' יצחק רייטר...

האבות המייסדים של מדינת ישראל ראו בחזונם מדינה שתממש את זכותו של העם היהודי להגדרה עצמית ותקיים שוויון זכויות מלא למיעוט הערבי שנותר בתחומה בעקבות מלחמת 1948 ונותק מיתר בני עמו. בצל העימות ה...

שיח' ג'ראח - הערכת מצב: השלכותיה האסטרטגיות של התיישבות יהודית בשכונה ערבית במזרח-ירושלים

פרסום מס' 403

2010 | מחברים: פרופ' יצחק רייטר, ד"ר ליאור להרס...

שיח' ג'ראח נודעת במשמעותה ההיסטורית של זהות לאומית ודתית, הן לפלסטינים והן ליהודים, ומשמעות זו מגויסת בסכסוך הנוכחי על ידי שני הצדדים. ההתיישבות היהודית בשיח' ג'ראח מתבצעת על ידי גופים פרטיי...

מלחמה, שלום ויחסים בינלאומיים באסלאם בן-זמננו: פתוות בנושא שלום עם ישראל

פרסום מס' 117

2008 | מחברים: פרופ' יצחק רייטר...

הספר עוסק בהגוּת אסלאמית המבקשת להתאים את ההלכה המוסלמית – השריעה – למציאות המדינית של יחסים בינלאומיים מודרניים. בפרט דן הספר בעמדת הוגים ומדעני משפט מוסלמים כלפי הסכמי שלום עם ישראל. עמדה ...

המקומות הקדושים בירושלים העתיקה: אופציות לניהולם במסגרת הסדר מדיני

פרסום מס' 115

2008 | מחברים: פרופ' יצחק רייטר...

זהו תקציר למחקר על סוגיית המקומות הקדושים בירושלים. סוגיית העיר העתיקה היא מן הסוגיות המורכבות ביותר בסכסוך הישראלי-פלסטיני. בכל הקשור לעיר העתיקה ולמקומות הקדושים, אין מדובר בסכסוך טריטוריא...

גאו-פוליטיקה של יצירת פנתיאון: קבורתו של מוחמד עלי באל-חַרַם אל-שריף/הר-הבית, 1931

פרסום מס' 446

2015 | מחברים: פרופ' יצחק רייטר, מעוז עזריהו...

הפוליטיקה של קבורה מתאפיינת, בין השאר, ביצירתו של פנתיאון לאומי: בתי קברות ואתרי קבורה שהקבורה בהם מעידה על ההכרה במעמדו של המת ובפועלו. כאתר קבורה, פנתיאון לאומי הוא אתר מקודש של הזיכרון הצ...

מקום מבטחו של אללה? פרשת בית הקברות של ממילא ומוזיאון הסובלנות – המאבק על הנוף הסמלי והפיזי

פרסום מס' 409

2011 | מחברים: פרופ' יצחק רייטר...

הסכסוך על הקמת מוזיאון הסובלנות בבית הקברות ממילא בירושלים, הוא סכסוך בין צורכי החיים לבין כבוד המתים, בין רוב למיעוט, בין מוסלמים ליהודים, בין חדש לישן ובין מזרח למערב. הסוגיות המרכזיות בהן...

מירושלים למכה ובחזרה – ההתלכדות המוסלמית סביב ירושלים

פרסום מס' 105

2005 | מחברים: פרופ' יצחק רייטר...

עבודה זו דנה בשני משורים שונים של הקשר בין מכה לירושלים: האחד כזיקה ההולכת ומתחזקת בתוך האסלאם, והשני כמייצג את היחסים שבין האסלאם לבין היהדות. ההפרדה החוזרת בין מכה לירושלים (העתיקה) ביוני ...

הווקף בירושלים 1990-1948

פרסום מס' 42

1991 | מחברים: פרופ' יצחק רייטר...

ממחצית המאה ה־19 נמצא הווקף בעולם המוסלמי כולו בתהליך ירידה או הכחדה, כחלק מתהליך המודרניזציה של החברה המוסלמית. באופן בלתי צפוי זוכה מוסד הווקף המוסלמי לתחייה מחודשת בירושלים תחת שלטון ישרא...