סגור
01 מרץ

| 2023 | 17:00

הר הבית/אל-אקצא: לקראת אובדן שליטה? – ערב עיון לרגל השקת מחקרו של ד"ר אמנון רמון

  • פתוח לקהל
  • מכון ירושלים למחקרי מדיניות, רד"ק 20, ירושלים
  • פתוח לקהל
  • מכון ירושלים למחקרי מדיניות, רד"ק 20, ירושלים
הר הבית/אל-אקצא: לקראת אובדן שליטה? – ערב עיון לרגל השקת מחקרו של ד"ר אמנון רמון
בשנים האחרונות השתנתה המדיניות הישראלית בהר הבית. המרכיב המרכזי שקבעו משה דיין והממשלה ב-1967 במסגרת ה"סטטוס קוו" – איסור על תפילת יהודים בהר הבית – הולך ומשתנה לנגד עינינו. מספר העולים היהודים העולים להר גדל ושורה של טקסים דתיים (ובתוכם תפילה ושיעורי תורה) מעצבים בהדרגה מציאות חדשה בהר. שינויים אלה משפעים גם על מדיניות המשטרה והרשויות הישראליות כלפי העולים היהודים ופעילותם הפולחנית בהר. 
 
השינוי מבטא תהליכי עומק שמתחוללים בציבור היהודי, ובעיקר הדתי־לאומי, ביחס למקומם של הר הבית והמקדש בתודעה ובפרקטיקה הדתית, והוא עומד בניגוד חריף לעמדת הרבנות הראשית והפוסקים החרדים החשובים האוסרים עליית יהודים להר. במקביל חלים שינויים גם בצד המוסלמי: השפעתם של הממסד הירדני, נציגי הרשות הפלסטינית וראשי הווקף על הנעשה בהר הבית/אל־אקצא יורדת, ומתחזק כוחם של המזרח־ירושלמים וגורמים מקומיים שונים הפועלים ״מלמטה״.
 
בערב העיון יציג חוקר המכון, ד"ר אמנון רמון, את מחקרו על השינויים, התהליכים והמגמות שהתרחשו בהר הבית משנת 2015 ועד ימינו. לאחר הצגת מחקרו של ד"ר רמון, יתכנס פאנל של חוקרים וחוקרות שתחום מומחיותם קשור לנושא. דוברי ודוברות הפאנל יציעו פרשנויות אפשריות לשינויים המתרחשים ולהשלכותיהם בזירה המקומית, המזרח-תיכונית והבין-לאומית.