ירושלים גדר סביב לה – בניית גדר הבטחון (גדר ההפרדה) סביב ירושלים

פרסום מס' 99

2004 | מחברים: ד"ר אמנון רמון, קובי מיכאל...

באביב 2003 ‏החל מכון ירושלים לחקר ישראל לבחון את ההשלכות העתידיות של גדר ההפרדה על ירושלים והמטרופולין סביבה. הנחת המוצא של המחקר הייתה שהקמת הגדר, שהיא הצעד הישראלי המשמעותי ביותר שנעשה בעי...

גדר הביטחון בירושלים: השלכות על העיר ותושביה

פרסום מס' 107

2006 | מחברים: ד"ר אמנון רמון, ד"ר מאיה חושן, ישראל (לוליק) קמחי,...

מקבץ חמשת המאמרים העוסקים במספר נושאים בנוגע לגדר הביטחון במזרח ירושלים. המאמר הראשון דן בכך שגדר הביטחון מסכנת את חייהם של ערבי מזרח ירושלים. המאמרים השני והשלישי עוסקים בחיים של התושבים הפ...