גדר הביטחון בירושלים: השלכות על העיר ותושביה

פרסום מס' 107

2006 | מחברים: אמנון רמון, ישראל (לוליק) קמחי, מאיה חושן, קובי מי...

מקבץ חמשת המאמרים העוסקים במספר נושאים בנוגע לגדר הביטחון במזרח ירושלים. המאמר הראשון דן בכך שגדר הביטחון מסכנת את חייהם של ערבי מזרח ירושלים. המאמרים השני והשלישי עוסקים בחיים של התושבים הפ...