ירושלים גדר סביב לה – בניית גדר הבטחון (גדר ההפרדה) סביב ירושלים

פרסום מס' 99

2004 | מחברים: ד"ר אמנון רמון, קובי מיכאל...

באביב 2003 ‏החל מכון ירושלים לחקר ישראל לבחון את ההשלכות העתידיות של גדר ההפרדה על ירושלים והמטרופולין סביבה. הנחת המוצא של המחקר הייתה שהקמת הגדר, שהיא הצעד הישראלי המשמעותי ביותר שנעשה בעי...

גדר הביטחון בירושלים: השלכות על העיר ותושביה

פרסום מס' 107

2006 | מחברים: ד"ר מאיה חושן, קובי מיכאל, ישראל (לוליק) קמחי, ד"ר...

מסמך זה מכיל קובץ מאמרים העוסק במספר נושאים הנוגעים לגדר הביטחון במרחב ירושלים: המאמר הראשון דן בהשלכות דר הביטחון על מסכת חייהם של ערביי מזרח ירושלים ועל ההשלכות הכלכליות וחברתיות של הגדר ע...