נצרות ונוצרים במדינת היהודים: המדיניות הישראלית כלפי הכנסיות והקהילות הנוצריות (2010-1948)

פרסום מס' 420

2012 | מחברים: אמנון רמון...

בין היהדות לנצרות ובין יהודים לנוצרים שוררים קשרים וזיקות מיוחדים במינם, ייחודים לשתי דתות אלה. הנצרות, שצמחה במאה הראשונה לספה"נ מתוך העולם היהודי, מקדשת, כמו היהדות, את המקרא כנדבך הר...