הישארו מעודכנים

  סגור

  עושים קיימות בירושלים - פורום עירייה וחברה אזרחית

  שילוב עקרונות קיימות בפעילות העירונית השוטפת

  2015 - 2018
  |
  סוג מחקר: פורומים והכשרות

  "עושים קיימות בירושלים"- הוא פורום בין ארגוני הכולל ארגוני חברה אזרחית ועובדי עירייה, אשר הוקם בשלהי 2015.

  מטרת הפורום היא להביא לכדי שילוב עקרונות קיימות בפעילות העירונית, כגון:

  • איגום משאבים בתוך העירייה;
  • הפחתת בירוקרטיות לקידום קיימות;
  • קידום נראות ודוגמא אישית מבכירים;
  • חיבור ורישות פעילי השטח, שחקני האמצע והרמה העירונית בתחומי הקיימות העירונית;
  • חיזוק החברה האזרחית;
  • מעורבות בקבלת החלטות;
  • עידוד יוזמות מהשטח ושיתופי פעולה ביניהן.

  הפורום משמש פלטפורמה למפגש של אנשי המקצוע בתחום הקיימות העירונית בירושלים, ומאפשר החלפת ידע, ניסיון, מידע ודעות. הקבוצה פועלת להעצים תהליכים משותפים, למנף, לאחד ולתכלל מטרות ומשאבי פעילות, על מנת לקדם קיימות בכל תחומי המדיניות והפעילות העירונית: הן בפעילות העירונית השוטפת, בעירייה פנימה והחוצה, והן בפעילות אזרחית - חיבור ורישות בין ארגוני השטח השונים.

  בשנים 2017 ו-2018 התקיים "חודש עושים קיימות בירושלים", עם עשרות אירועים שהופקו על ידי עשרות ארגונים בכל שנה. בנוסף יוזמים חברי הפורום מפעם לפעם הצעות ותכנים לדיון בועדת איכות הסביבה העירונית, בנושאים כגון קידום חקלאות עירונית מקצועית בעיר, קידום תפיסת הקיימות העירונית בקרב התושבים ועובדי עירייה ועוד.

  בפורום חברים האביטוס - ההאב לקיימות עירונית של הגן הבוטני, מכון ירושלים למחקרי מדיניות וכן שלושת רכזי הקיימות בעיריית ירושלים: תחום קיימות חברתית באגף חברה, המחלקה לפיתוח בר קיימא ותחום קיימות ביחידה לסביבה וטכנולוגיה במינהל חינוך. שותפים נוספים כוללים עובדים קהילתיים במזרח העיר כגון רכזת קיימות ורכז פלייסמייקינג במע"ר מזרח, וכן עשרות נציגי ארגונים.