סגור

הסכסוך ותהליך השלום הישראלי - פלסטיני

1993 - 2014
|
סוג מחקר: פורומים והכשרות

מיום הקמתו עסק מכון ירושלים בסוגיית עתידה הגיאו-פוליטי של ירושלים. חשבנו שבמחלוקת הקשה ביותר לפתרון בין ישראל ושכניה ראוי שיישמע קולם של מומחים, שאינם נתונים בסד של לחצים.

למשימה, שהייתה לפי תפיסתנו רב תחומית, צורפו מומחים ששיקפו מגוון רחב של התמחויות: תכנון עירוני, משפט, כלכלה, גיאוגרפיה, היסטוריה, יחסים בינלאומיים, מזרחנות, מדע הדתות ודמוגרפיה. מאגרי הידע של המכון הזינו את עבודתם. שיטת הפעולה הייתה עבודה בצוות כשכל מפגש מונחה על ידי מומחה והמומחים בתורם הגישו מסמכי עמדה. לאורך כל הדרך התקיים דו שיח עם קובעי מדיניות, פרסום של ניירות עמדה מצומצמים או מורחבים והתקיימו סיורי שטח כדי להכיר את המציאות מקרוב.

במשך השנים נצברו פרסומים רבים, חלקם עבודות עומק המאירות סוגיה צרה בתמונה הכוללת, וחלקם עבודות מסכמות המביאות ידע מעודכן ורב זוויות.

ערב שיחות שלום בקמפ דיויד בשנת 2000, פרסם המכון את המסמך "הסדרי שלום לירושלים" שבו ניתח שלוש גישות שונות לפתרון שאלת ירושלים, תוך הבהרת נתוני רקע שקברניטים חייבים להיות מודעים להם. עבודה זו עמדה במרכז דיוני צוותי המשא ומתן, ונציג מכון ירושלים, ראובן מרחב הוזמן להשתתף בוועידה. 

בשנים האחרונות נמשכת פעילותו של הצוות שהרכבו ויעדיו משתנים ונקרא כיום 'צוות חשיבה מזרח ירושלים'. דגש רב מושם על הכרות עם אנשי שטח הנמצאים במגע עם האוכלוסייה הירושלמית, מתקיימים מגעים עם קובעי מדיניות, ותהליך הלמידה של מציאות משתנה לא  נפסק. לא חדל סיעור המוחות והעידוד להעלאת רעיונות יצירתיים.

צוות הפרויקט
פרסומים
לכל הפרסומים

מארב ירושלמי: מהלכים להעברת שגרירות ארצות הברית לבירה

פרסום מס' 92

2002 | מחברים: נמרוד גורן, עקיבא אלדר...

בחינת השתלשלות העניינים סביב היוזמות להעביר את שגרירות ארצות־הברית לירושלים מאפשרת הצצה לרבדים מגוונים ביחסים בין גורמים בעלי השפעה בערוץ הבילטרלי הישראלי־אמריקני בזירה היהודית והמוסלמית ואף...

מעורבות בינלאומית בירושלים: רקע ומשמעויות

סדרת דפי רקע לקובעי מדיניות מס' 13

2003 | מחברים: קובי מיכאל...

מחקר זה הוא הראשון מתוך שני מחקרים העוסקים בניתוח מעורבות בינלאומית אפשרית בהסדר-שלום עתידי בירושלים. המחקר מציג את הרקע ההיסטורי והתיאורטי של מעורבות בינלאומית על מאפייניה השונים. לשם כך מו...

ירושלים - היבטים משפטיים

דפי רקע לקובעי מדיניות - פרסום מס' 2

1997 | מחברים: רות לפידות...

תכנית ההתנתקות- הרעיון ושברו

פרסום מס' 123

2009 | מחברים: יעקב בר סימן טוב...