הישארו מעודכנים
סגור

הסכסוך ותהליך השלום הישראלי - פלסטיני

1993 - 2014
|
סוג מחקר: פורומים והכשרות

מיום הקמתו עסק מכון ירושלים בסוגיית עתידה הגיאו-פוליטי של ירושלים. חשבנו שבמחלוקת הקשה ביותר לפתרון בין ישראל ושכניה ראוי שיישמע קולם של מומחים, שאינם נתונים בסד של לחצים.

למשימה, שהייתה לפי תפיסתנו רב תחומית, צורפו מומחים ששיקפו מגוון רחב של התמחויות: תכנון עירוני, משפט, כלכלה, גיאוגרפיה, היסטוריה, יחסים בינלאומיים, מזרחנות, מדע הדתות ודמוגרפיה. מאגרי הידע של המכון הזינו את עבודתם. שיטת הפעולה הייתה עבודה בצוות כשכל מפגש מונחה על ידי מומחה והמומחים בתורם הגישו מסמכי עמדה. לאורך כל הדרך התקיים דו שיח עם קובעי מדיניות, פרסום של ניירות עמדה מצומצמים או מורחבים והתקיימו סיורי שטח כדי להכיר את המציאות מקרוב.

במשך השנים נצברו פרסומים רבים, חלקם עבודות עומק המאירות סוגיה צרה בתמונה הכוללת, וחלקם עבודות מסכמות המביאות ידע מעודכן ורב זוויות.

ערב שיחות השלום בקמפ דיויד בשנת 2000, פרסם המכון את המסמך "הסדרי שלום לירושלים" שבו ניתח שלוש גישות שונות לפתרון שאלת ירושלים, תוך הבהרת נתוני רקע שקברניטים חייבים להיות מודעים להם. עבודה זו עמדה במרכז דיוני צוותי המשא ומתן, ונציג מכון ירושלים, ראובן מרחב הוזמן להשתתף בוועידה. 

בשנים האחרונות נמשכת פעילותו של הצוות שהרכבו ויעדיו משתנים ונקרא כיום 'צוות חשיבה מזרח ירושלים'. דגש רב מושם על הכרות עם אנשי שטח הנמצאים במגע עם האוכלוסייה הירושלמית, מתקיימים מגעים עם קובעי מדיניות, ותהליך הלמידה של מציאות משתנה לא  נפסק. לא חדל סיעור המוחות והעידוד להעלאת רעיונות יצירתיים.

פרסומים
לכל הפרסומים

העיר העתיקה - סיכום בעקבות דיוני צוות חשיבה

דפי רקע לקובעי מדיניות מס׳ 12

2002 | מחברים: רות לפידות, ד"ר אמנון רמון...

בסתיו 2000 נראה היה שרבים הסיכויים להשגת הסכם בין ישראל לרשות הפלסטינית אשר יאפשר קיום בצוותא בשלום. תקוות אלה התנפצו. במסגרת צוות החשיבה והמחקר של מכון ירושלים בנושא עתידה של ירושלים הוקמה ...

יונים בשמי ירושלים: תהליך השלום והעיר 1999-1977

פרסום מס' 81

1999 | מחברים: מנחם קליין...

מחקר זה מנתח את המשא ומתן המדיני על מעמד מזרח ירושלים ובוחן את היחסים בין יהודים לערבים בעיר מאז שנת 1967. המחקר סוקר את תהליך ההשלמה וההתקרבות בין ישראל לפלסטינים בעיר ואת הניסיון ליצור שכנ...

המיית יונים או חשרת עבים? ויכוח פנים-יהודי על עתיד ירושלים

סדרת דפי רקע לקובעי מדיניות מס' 11

2001 | מחברים: יוסף שלהב...

מארב ירושלמי: מהלכים להעברת שגרירות ארצות הברית לבירה

פרסום מס' 92

2002 | מחברים: עקיבא אלדר, נמרוד גורן...

מעורבות בינלאומית בירושלים: רקע ומשמעויות

סדרת דפי רקע לקובעי מדיניות מס' 13

2003 | מחברים: קובי מיכאל...