הרי ירושלים ושפלת יהודה, מדיניות שימור ופיתוח בר קיימא

2000 | מחברים: מוטי קפלן, ישראל (לוליק) קמחי, ד"ר מאיה חושן...

מטרתו של מחקר זה להוות מתווה למדיניות תכנון ובסיס לתכנית שימור ופיתוח בר קיימא בהרי יהודה. המחקר עוסק בשני מישורים מרכזיים: הראשון מגדיר את עקרונות המדיניות המומלצת ואת ההנחיות האופרטיביות ל...

אינדיקטורים לפיתוח בר קיימא בישראל- דו"ח מסכם שלב א'

פרסום מס' 9 - המרכז למדיניות סביבתית

2004

מאחר ואין הגדרה מוסכמת ומדויקת של פיתוח בר קיימא, יצירת אינדיקטורים לתחום עשויה להצביע על כיוון התקדמותנו, ובכך לשמש כבסיס לדיון מושכל בנושא. בעבודה זו נערכה טבלה המרכזת את המידע הסביבתי הקי...

המאבק בכביש חוצה ישראל- תיעוד מאבק סביבתי

פרסום מס' 18 - המרכז למדיניות סביבתית

2005 | מחברים: מיכל מייזליש...

מחקר זה סוקר בפירוט את מהלכי ההתנגדות לפרויקט כביש חוצה ישראל בשנים 1993- 2002. ההתנגדות נעשתה על ידי גופים רבים, סביבתיים ברובם, וכללה פעולות בתחומים: תכנוני, מקצועי, משפטי, ציבורי, פוליטי,...

סביבה מינהל ומשפט בישראל - שורשים ובסיס

פרסום מס' 7 - המרכז למדיניות סביבתית

2003 | מחברים: ראובן לסטר, אהוד חושן...

עבודה זו מציבה תשתית לנושאי המשפט הסביבתי בארץ בעולם והיא נכתבה במטרה לענות על הצורך הקיים בנושא המשפט הסביבתי בישראל ולהוסיף ידע לתחום החסר. החומר הכתוב מיועד לשמש ככלי עיוני ומעשי לאנשי סב...

אינדיקטורים לפיתוח בר-קיימא בישראל - חלק ב'

2009 | מחברים: מוטי קפלן, עמיר אידלמן, גלית כהן...

מדיניות לפיתוח בר-קיימא בישראל משמעה מתן מענה לצורכי הפיתוח בחברה מתקדמת, מודרנית ושוויונית, תוך שמירה על מקורות הקיום ומשאבי השטח והסובב. לצד הדגש המיוחד אשר ניתן להיבט הסביבתי ולדרישה להות...

קיימות רשוּתית מנוהלת - לקראת פיתוח מערכת מדדים להערכת קיימות ברשויות המקומיות

פרסום מס' 35 - המרכז למדיניות סביבתית

2010 | מחברים: נחום בן אליא...

בישראל, כמו במרבית המדינות המפותחות, הולכת ומתעצמת המּודעות הציבורית לאתגרים של פיתוח בר-קיימא. עקרונות מנחים הנגזרים מתפיסה זו חודרים בהדרגה למערכי השלטון והממשל וכן לתודעת החברה האזרחית. ת...

חדשנות סביבתית בתעשייה

פרסום מס' 34 - המרכז למדיניות סביבתית

2009 | מחברים: ניר בן אהרון...

חדשנות סביבתית מאפשרת לתעשייה להקטין את הפגיעה בסביבה באמצעות ייעול ושיפור תהליכי הייצור. בדרך כלל מפעלים מבצעים חדשנות סביבתית כדי לשפר את תהליכי הייצור ואת הרווח שלהם, אולם מחקר זה מראה שר...

יישום אפקטיבי של מדיניות סביבתית - עידוד הציות וייעול האכיפה

פרסום מס' 32 - המרכז למדיניות סביבתית

2009 | מחברים: אור קרסין...

בישראל, בדומה למתרחש במדינות אחרות, נמתחת ביקורת מתמשכת נגד הדרך בה נאכפים דיני איכות הסביבה. לנוכח הדאגה הציבורית הגוברת בדבר היכולת להבטיח סביבה בטוחה, נקייה ובריאה לנו ולבאים אחרינו, נאבק...