חדשנות סביבתית במערכת התכנון בישראל

פרסום מס' 428

2013 | מחברים: איריס האן, בני פירסט, דבורה שמואלי, ערן פייטלסון...

מחקר זה מזהה ובוחן את הגורמים והנסיבות המביאים לחדשנות במדיניות הסביבתית במערכת התכנון בישראל ואת דרכי יישומה של חדשנות זו. מטרתו לעמוד על יחסי הגומלין בין אותם גורמים ונסיבות לבין הטמעת שינ...

אכיפה של עבירות בנייה בשטחים הפתוחים: תמונת מצב והמלצות מדיניות

פרסום מס' 430

2013 | מחברים: איריס האן...

אכיפה בלתי מספקת מאפשרת את קיומה המתמשך של בנייה בלתי חוקית בישראל ופוגמת במאמצים הנעשים לשמירה על השטחים הפתוחים במדינה. בנייה ו/או שימוש בלתי חוקיים בשטח או במבנה, הנעשים בניגוד להוראות או...

חבות סביבתית במשפט הפרטי הישראלי

פרסום מס' 433

2013 | מחברים: אור קרסין, ענת נתן...

המשפט הסביבתי בישראל נסמך על שני אדנים עיקריים: המשפט הפלילי שבאמצעותו אוכפות רשויות המנהל את חוקי הסביבה, והמשפט המנהלי המאפשר לאזרחים לתבוע את רשויות המִנהל בגין פעולות או מחדלים הפוגעים ב...

מינים זרים פולשים בישראל: הערכת מצב וחלופות למדיניות – דו"ח מסכם

פרסום מס' 431

2011 | מחברים: רונית ג׳וסטו-חנני...

מינים זרים פולשים/פלישות ביולוגיות הוכרו כאחד מחמשת הגורמים הישירים לאבדן מגוון ביולוגי בעולם. שאר הגורמים: ניצול יתר, קיטוע והרס בתי גידול, זיהום ושינויי אקלים כבר הוכרו בישראל על ידי המחוק...

קיימות רשוּתית מנוהלת - לקראת פיתוח מערכת מדדים להערכת קיימות ברשויות המקומיות

פרסום מס' 35 - המרכז למדיניות סביבתית

2010 | מחברים: נחום בן אליא...

בישראל, כמו במרבית המדינות המפותחות, הולכת ומתעצמת המּודעות הציבורית לאתגרים של פיתוח בר-קיימא. עקרונות מנחים הנגזרים מתפיסה זו חודרים בהדרגה למערכי השלטון והממשל וכן לתודעת החברה האזרחית. ת...

פיתוח רשת מוקדי צפרות בישראל ותרומתה לסביבה, לתיירות, לחינוך ולמחקר

2009 | מחברים: דן אלון, יוסי לשם, יוסף אבי יאיר אנגל, רן חקלאי...

בשני העשורים האחרונים הובהר שמדינת ישראל, עקב מיקומה בצומת של שלוש יבשות, מהווה פוטנציאל ייחודי לפיתוח נושא הצפרות בהיבטיו הרב תחומיים. ברם, נושא הצפרות לא קודם באופן משמעותי על ידי הגורמים ...

יישום אפקטיבי של מדיניות סביבתית - עידוד הציות וייעול האכיפה

פרסום מס' 32 - המרכז למדיניות סביבתית

2009 | מחברים: אור קרסין...

בישראל, בדומה למתרחש במדינות אחרות, נמתחת ביקורת מתמשכת נגד הדרך בה נאכפים דיני איכות הסביבה. לנוכח הדאגה הציבורית הגוברת בדבר היכולת להבטיח סביבה בטוחה, נקייה ובריאה לנו ולבאים אחרינו, נאבק...

חדשנות סביבתית בתעשייה

פרסום מס' 34 - המרכז למדיניות סביבתית

2009 | מחברים: ניר בן אהרון...

חדשנות סביבתית מאפשרת לתעשייה להקטין את הפגיעה בסביבה באמצעות ייעול ושיפור תהליכי הייצור. בדרך כלל מפעלים מבצעים חדשנות סביבתית כדי לשפר את תהליכי הייצור ואת הרווח שלהם, אולם מחקר זה מראה שר...