התיירות בירושלים: תמונת מצב לקראת סיום תוכנית היובל

פרסום מס' 569

2021 | מחברים: עומר יניב...

ביוני 2016 התקבלה בממשלה החלטה 1483, שעניינה גיבוש תוכנית היובל לפיתוחה הכלכלי של ירושלים. בהחלטה נקבע כי התוכנית תבוצע בין השנים 2021-2016 ותפעל לחיזוק כלכלת ירושלים בארבעה תחומים: אקדמיה ו...

אינדיקטורים לתיירות בירושלים – נתוני 2019

פרסום מס' 539

2020 | מחברים: ישראל (לוליק) קמחי, עומר יניב...

דו"ח אינדיקטורים לתיירות בירושלים מסכם את פעילות תעשיית התיירות בירושלים לשנת 2018 .הדו"ח סוקר את מספר המבקרים והתיירים שהגיעו לעיר בשנה זו בהשוואה לשנים קודמות, כמו גם מגמות נוספו...

אינדיקטורים לתיירות בירושלים – נתוני 2018

פרסום מס' 508

2019 | מחברים: ישראל (לוליק) קמחי, עומר יניב...

במסגרת תוכנית היובל של המשרד לירושלים ומורשת ותוכנית מרום שקדמה לה, הוגדרה תעשיית התיירות כאחד ממנועי הצמיחה לכלכלת העיר ופיתוחה. בשנים האחרונות עורכים חוקרי מכון ירושלים למחקרי מדיניות מעקב...

נכסים להשכרה לתיירים לטווח קצר בישראל ובעולם - תמונת מצב ואפשרויות הסדרה

פרסום מס' 512

2019 | מחברים: עומר יניב, ישראל (לוליק) קמחי...

בשנים האחרונות חלה מהפכה בתעשיית התיירות עם ההתפתחות המהירה של תחום הנכסים להשכרה לטווח קצר, אשר מאפשרת לתיירים לשכור דירות או חדרים מתושבים מקומיים. בפועל, צמיחתה המטאורית של תופעת השכרת הנ...

תיירות עירונית בירושלים

פרסום מס' 452

2015

למרות חוסר היציבות הפוליטית, התיירות בירושלים הלכה וגדלה בעשורים מאז איחוד העיר וכיום מבקרים בה מיליוני תיירים מישראל ומחוצה לה. התיירות והצליינות הן מענפי הכלכלה הגדולים בעיר ולפי ההערכה, א...

התיירות האוונגליסטית לישראל ולירושלים

פורסם במסגרת תוכנית מרום: ליווי, פיתוח ידע, מעקב, הערכה ומחקר

2014 | מחברים: ישראל (לוליק) קמחי, עומר יניב, ליאור רגב...

הנצרות האוונגליסטית הינה שם כולל למספר רב של מסורות נוצריות פרוטסטנטיות, המתייחסות לדנומינציות (קהילות), זרמים וקבוצות דתיות שהחלו את פעילויותיהם במאה ה- 18 בארצות הברית, כגלגול של זרמים בנצ...

פיתוח שווקים חדשים לתיירות לירושלים - תיירות סינית

פורסם במסגרת תוכנית מרום: ליווי, פיתוח ידע, מעקב, הערכה ומחקר

2014 | מחברים: ישראל (לוליק) קמחי, עומרי גסטר, ליאור רגב...

במסגרת מחקרי תכנית 'מרום' בתחום התיירות, נערכה עבודת מחקר הבוחנת את פוטנציאל פיתוח שווקי תיירות נכנסת חדשים לירושלים. דו"ח זה מסכם ומציג את פוטנציאל התיירות מסין. ממצאי הדו"ח מצביע...

התיירות במטרופולין ירושלים - מגמות

פורסם במסגרת תוכנית מרום: ליווי, פיתוח ידע, מעקב, הערכה ומחקר

2014 | מחברים: ישראל (לוליק) קמחי, עומר יניב, ליאור רגב...

מטרופולין ירושלים בהקשר התיירותי כולל את מחוז ירושלים של משרד הפנים הישראלי ואת המחוזות דרום, ירושלים ומרכז של הרשות הפלסטינית, בתוכן הערים הרלוונטיות לתיירות – בית לחם, רמאללה ויריחו....