אבות אברכים: זהויות ותפקידים במשפחה החרדית בישראל

כתב העת לחקר החברה החרדית, כרך 2 תשע"ה 2015/2014 (יוני 2015): 168-147

2015 | מחברים: דבורה ווגנר

חינוך בלתי פורמלי ככלי לצמצום פערים במזרח ירושלים

פרסום מס' 535

2020 | מחברים: מליחה זגייר, אלישבע מיליקובסקי

שומרים מרחק? מגפת הקורונה והיחסים בין הקבוצות בירושלים

פרסום מס' 554

2021 | מחברים: ד"ר מריק שטרן, חני וייזר