על נתונייך ירושלים: מצב קיים ומגמות שינוי 2016

2016 | מחברים: מיכל קורח, ד"ר מאיה חושן, דפנה שמר...

נוהל פתיחת תכניות לימודים חדשות

תכנית היובל 2017 - מחקר הערכה לפרויקט

2018 | מחברים: אפרת סער, ליאור רגב, ד"ר מאיה חושן...

הצלחות קטנות: הפעלת פרויקטים בחינוך החרדי השמרני

פרסום מס' 607

2023 | מחברים: ד"ר אהוד (אודי) שפיגל, ענת בארט, אפרת סער, ד"ר מאי...