על נתונייך ירושלים: מצב קיים ומגמות שינוי 2016

2016 | מחברים: דפנה שמר, מאיה חושן, מיכל קורח...