על נתונייך ירושלים: מצב קיים ומגמות שינוי 2016

2016 | מחברים: מיכל קורח, ד"ר מאיה חושן, דפנה שמר...

נוהל פתיחת תכניות לימודים חדשות

תכנית היובל 2017 - מחקר הערכה לפרויקט

2018 | מחברים: אפרת סער, ליאור רגב, ד"ר מאיה חושן...