על נתונייך ירושלים: מצב קיים ומגמות שינוי 2016

2016 | מחברים: ד"ר מאיה חושן, דפנה שמר, מיכל קורח...