סגור
08 יוני

| 2023 | 14:30

כנס איגוד המתכננים – בלב העיר

  • בתשלום
  • פתוח לקהל
  • בית העם, ירושלים
  • בתשלום
  • פתוח לקהל
  • בית העם, ירושלים
כנס איגוד המתכננים – בלב העיר

כנס איגוד המתכננים – בלב העיר

מושב – מתעשייה מסורתית לעירוב שימושים

כנס איגוד המתכננים יתקיים השנה בקמפוס מנורה – בית העם המחודש (ז'ראר בכר). הכנס עוסק בנושא "בלב העיר/ התחדשות מרכזי ערים" ויתקיים ב-8-9 ליוני. מכון ירושלים למחקרי מדיניות מוביל מושב ביום הראשון בכנס, בנושא "מתעשיה מסורתית לעירוב שימושים – תהליך ההתחדשות של איזורי תעשיה עירוניים בישראל".

המושב יעסוק בתהליך ההתחדשות של אזורי תעשיה עירוניים: ממרחבי תעשייה מסורתית, לאזורים מעורבי שימושים הכוללים מסחר, תעסוקה ומגורים.

תהליך זה מתרחש כיום בלב ערי ישראל ומעלה שאלות בנוגע לסוגיות סביבה, כלכלה, עירוניות וקהילה ולממשק ביניהן. נדון באופן בו תהליך ההשתנות מתרחש, המטרות של השחקנים השונים המעורבים בו, והסוגיות השונות הצפות לאור תהליכי ההתחדשות הללו, ביחס למרחב ולזמן: כיצד עיר מתמודדת עם תהליך התחדשות המתפרס על פני שנים ארוכות? האם יש מקום לבתי מלאכה מסורתיים בעיר כיום, והאם תעשיות מתקדמות יכולות להשתלב יחד עם מגורים? מהם היתרונות והחסרונות בין תכנית סטטוטורית למסמך מדיניות על מנת לייצר התחדשות לאזור תעשיה בלב העיר?

נדון בשאלות אלו מנקודת מבט אדריכלית, תכנונית ויזמית, ומתוך כך נגבש תובנות שיאפשרו לצדדים השונים לנהל את התהליכים בצורה מועילה ומיטיבה עבור העיר ותושביה.


מושב "מתעשייה מסורתית לעירוב שימושים"

14:30 | הרצאות 
מתעשייה מסורתית לעירוב שימושים – חמי גרא, מכון ירושלים למחקרי מדיניות
התחדשות אזורי תעשיה וביסוסם כמרכזי ערים "חדשים" – שירה גליטמן, מליס אדריכלות ובינוי ערים
התחדשות אזורי תעסוקה, השפעת מסלול קידום התכנית על התכנון – נטע סטרומצה ולי רום-כספי, גורדון אדריכלים
התחדשות אזורי תעסוקה במגזר הערבי – רינה דגני, גיאוקרטוגרפיה

15:30 | דיון, הנחיה: מיכל קורח, מכון ירושלים למחקרי מדיניות
בהשתתפות – 

אבישי קימלדורף, קרן ריאליטי
מיכל מאיר, מהנדסת העיר בת ים
חנה חרמש, מהנדסת העיר הרצליה
שירה גליטמן, מליס אדריכלות ובינוי ערים
נטע סטרומצה, גורדון אדריכלים
לי רום-כספי, גורדון אדריכלים
רינה דגני, גיאוקרטוגרפיה

לסדר היום המלא