סגור
31 מאי

| 2023 | 17:00

ערב השקת המחקר – ״מעמד הביניים בירושלים: מאפיינים ומגמות״

  • ללא תשלום
  • מתקיים בעברית
  • פתוח לקהל
  • מכון ירושלים למחקרי מדיניות, רד"ק 20
  • ללא תשלום
  • מתקיים בעברית
  • פתוח לקהל
  • מכון ירושלים למחקרי מדיניות, רד"ק 20
ערב השקת המחקר – ״מעמד הביניים בירושלים: מאפיינים ומגמות״

ערב השקת מחקר 

״מעמד הביניים בירושלים: מאפיינים ומגמות״

 

מקובל לחשוב כי מעמד הביניים הוא "עמוד השִׁדרה" של החברה והכלכלה המודרנית. תרומתו של מעמד הביניים – לצמיחה הכלכלית, ליציבות החברתית ולחוסנו של המשטר הדמוקרטי – הוכחה על ידי חוקרים וחוקרות בעזרת ראיות ברורות. בערב עיון זה יושק המחקר ״מעמד הביניים בירושלים: מאפיינים ומגמות״. המחקר נכתב על ידי ניצן פייביש, חוקר בצוות חברה ואוכלוסיות במכון ונערך בתמיכת עיריית ירושלים.

למחקר הוגדרו שלוש מטרות עיקריות. הראשונה היא הגדרת מעמד הביניים בירושלים, השנייה היא ניתוח שינויים בגודלו לאורך השנים תוך התמקדות בשלוש קבוצות אוכלוסייה מרכזיות בעיר – יהודים לא-חרדים, יהודים חרדים וערבים, והשלישית – מיפוי וניתוח של המאפיינים העיקריים של מעמד הביניים בירושלים בכלל, ובכל אחת מקבוצות האוכלוסייה בנפרד.

בערב העיון יוצגו ממצאים עיקריים מן המחקר ולאחר מכן יתקיים פאנל בהשתתפות חוקרות וקובעי מדיניות. הפאנל יעסוק בשאלות שונות, ביניהן – האם מעמד הביניים בירושלים הוא קבוצה הומוגנית המתעלה על החלוקה הדתית והאתנית בין האוכלוסיות בעיר, מה המשמעות של השינויים בהרכבו הסוציו-דמוגרפי של מעמד הביניים בירושלים ומה ניתן ללמוד על הדומה והשונה בין מעמד הביניים בירושלים למעמד הביניים בישראל. 


סדר יום 

17:00 | התכנסות  
17:10 | דברי פתיחה, אהוד פראוור, ראש צוות חברה ואוכלוסיות, מכון ירושלים למחקרי מדיניות
17:20 | הצגת ממצאים עיקריים מן המחקר – "׳מעמד הביניים בירושלים – מאפיינים ומגמות", ניצן פייביש, חוקר בצוות חברה ואוכלוסיות, מכון ירושלים למחקרי מדיניות
17:45 | פאנל בהנחיית ד"ר שרית בן שמחון-פלג, סמנכ"לית מחקר, מכון ירושלים למחקרי מדיניות

בהשתתפות:
ד"ר רמי נסראללה, מנהל המרכז הבינתחומי לשלום ולשיתוף פעולה, ירושלים
ריהאם ג'אבר, מנהלת מט"י שלוחת מזרח ירושלים
הרב יהושע פפר, רב קהילה ועורך כתב העת "צריך עיון"
טלי פרקש, עיתונאית, Ynet
ד"ר מריק שטרן, חוקר בצוות חברה ואוכלוסיות, מכון ירושלים למחקרי מדיניות
מגיב לפאנל: אבנר סעדון, מנהל האגף למדיניות ותכנון אסטרטגי, עיריית ירושלים

18:50 | סיכום, אהוד פראוור, ראש צוות חברה ואוכלוסיות, מכון ירושלים למחקרי מדיניות

להרשמה