הגירה לירושלים וממנה 2017

פרסום מס' 522

2020 | מחברים: מיכל קורח, ד"ר מאיה חושן...

מחקר זה הוא חלק מסדרת מחקרים שעורך מכון ירושלים למחקרי מדיניות עבור משרד ירושלים ומורשת במסגרת תכנית ׳היובל׳ לפיתוחה הכלכלי של ירושלים. מחקר ההגירה הראשון במסגרת תכנית זו נערך בשנת 2012 , וה...

הגירה לירושלים וממנה 2016 - מאפייני המהגרים

פרסום מס' 507

2019 | מחברים: מיכל קורח, ד"ר מאיה חושן...

למדיניות של הרשות המקומית יכולת השפעה גדולה על היקפי ההגירה בהשוואה למרכיבי הגידול האחרים, ריבוי טבעי ועלייה, שיכולת ההשפעה עליהם קטנה יותר. אי לכך הרשויות המקומיות משקיעות משאבים רבים בפיתו...

הגירה לירושלים וממנה 2010-2014

2015 | מחברים: מיכל קורח, ד"ר מאיה חושן...

דוח זה הוא כלי עבודה למקבלי ההחלטות, לקובעי המדיניות ולעוסקים בפיתוח העיר ירושלים ובבנייתה. בדוח ישנה סקירה מקיפה על הגירה לירושלים וממנה בשנים 2010-2014, והוא כולל ניתוח מקיף של העוזבים ליר...

הגירה לירושלים וממנה - מסמך מסכם: תכנית מרום

2015 | מחברים: מיכל קורח, ד"ר מאיה חושן...

תכנית מרום היא תכנית רב שנתית לשנים 2011-2016 ומטרתה חיזוק כלכלת עיר הבירה. אחד הפרויקטים הנכללים בתכנית הוא מחקר הגירה לירושלים. מטרת המחקר היא לבחון את המניעים להגירה מהעיר ואליה ואת מאפיי...

ירושלים כיעד להגירה פנימית של משפחות פלסטיניות ישראליות

2011 | מחברים: אסמהאן מסרי-חרזאללה, ערן רזין, ד"ר מאיה חושן...

הגירת פלסטינים-ישראלים מצפון הארץ והמשולש לירושלים גברה והלכה בשלושים השנים האחרונות, חרף חסמים פנימיים וחיצוניים, ויש בה בכדי להצביע על תמורה אפשרית בדפוסי ההגירה הפנימית של פלסטינים-ישראלי...

ירושלים והדור הצעיר – טיפוח והרחבת מעגלי הצעירים החיים בירושלים והקשורים בה – הצעת מדיניות ודרכי פעולה

2010 | מחברים: אורי סטריזובר...

עבודה זו נועדה לבדוק את נושא הצעירים וירושלים ולהצביע על כיוונים לקידומו. העבודה מוגשת להנהלת הקרן לירושלים אשר עוסקת מזה שנים רבות בקידומה של ירושלים כעיר מודרנית ופלורליסטית וכמרכז רוחני, ...

ירושלים כיעד להגירה פנימית של צעירות פלסטיניות-ישראליות

2008 | מחברים: אסמהאן מסרי-חרזאללה...

מחקר זה עוסק בהגירתן של צעירות פלסטיניות-ישראליות מיישובים ערביים ברחבי ישראל לירושלים ובבחירתן להשתקע בעיר ולא לחזור למקום הולדתן. נבחנים השיקולים המנחים את החלטתן הראשונית של הצעירות הפלסט...

הגירה אל ירושלים – מאפייני המהגרים והמניעים להגירה

2004 | מחברים: ד"ר מאיה חושן, ישראל (לוליק) קמחי, מיכל קורח, איתי...

הדו"ח להלן מצייר תמונה בהירה ומרתקת על האוכלוסייה שבחרה לעזוב את יישוב מגוריה הקודם ולעבור לגור בירושלים בשנים 1999-1995.  עיקרי הממצאים מוצגים בשלושה פרקים: מאפייני המהגרים, ניתוח סטטי...