יחסם של מדינת ישראל והציבור היהודי לגווניו להר-הבית (1996-1967)

דפי רקע לקובעי מדיניות - פרסום מס' 3

1997 | מחברים: ד"ר אמנון רמון...

כיצד הצליח דיין לגבש את הסטטוס־קוו החדש בהר-הבית? מהו סוד כוחו וכיצד הוא מחזיק מעמד חרף הלחצים לשנותו? מהי עמדתם של הרבנות הראשית, פוסקי ההלכה החשובים וממשלות ישראל בסוגייה הרגישה? מיהן הקבו...

העיר העתיקה

דפי רקע לקובעי מדיניות - פרסום מס' 12

| מחברים: ד"ר אמנון רמון, רות לפידות...

במסגרת צוות החשיבה והמחקר של מכון ירושלים לחקר ישראל בנושא עתידה של ירושלים, הוקמה ועדת משנה לסוגיית העיר העתיקה. מטרת הוועדה היתה לבדוק בשלב הראשון את המצב הקיים בעיר העתיקה, ובהמשך לשקול ח...

מלחמות המקומות הקדושים – המאבק על ירושלים והמקומות הקדושים בישראל, יהודה, שומרון וחבל עזה

2000 | מחברים: שמואל ברקוביץ'...

מחקר זה בוחן את תולדות המאבקים בין היהודים, הנוצרים והמוסלמים על השליטה במקומות הקדושים בארץ-ישראל. בחלקו הראשון סקירה היסטורית של סוגיית המקומות הקדושים בארץ-ישראל מהמאה הרביעית ועד ימינו א...

גאו-פוליטיקה של יצירת פנתיאון: קבורתו של מוחמד עלי באל-חַרַם אל-שריף/הר-הבית, 1931

פרסום מס' 446

2015 | מחברים: פרופ' יצחק רייטר, מעוז עזריהו...

הפוליטיקה של קבורה מתאפיינת, בין השאר, ביצירתו של פנתיאון לאומי: בתי קברות ואתרי קבורה שהקבורה בהם מעידה על ההכרה במעמדו של המת ובפועלו. כאתר קבורה, פנתיאון לאומי הוא אתר מקודש של הזיכרון הצ...

למען ציון לא אחשה?: יחס יהדות התפוצה לירושלים

פרסום מס' 414

2011 | מחברים: גבריאל (גבי) שפר, אייל צור...

במשך אלפי שנים תפסה ירושלים, והיא עדיין תופסת, מקום מרכזי במחשבותיהם, באמונותיהם ובמעשיהם של אנשים רבים בני דתות שונות ולאומים שונים. כמובן שבלבם ובמחשבותיהם של יהודים רבים, בישראל ובתפוצה ה...

מקום מבטחו של אללה? פרשת בית הקברות של ממילא ומוזיאון הסובלנות – המאבק על הנוף הסמלי והפיזי

פרסום מס' 409

2011 | מחברים: פרופ' יצחק רייטר...

הסכסוך על הקמת מוזיאון הסובלנות בבית הקברות ממילא בירושלים, הוא סכסוך בין צורכי החיים לבין כבוד המתים, בין רוב למיעוט, בין מוסלמים ליהודים, בין חדש לישן ובין מזרח למערב. הסוגיות המרכזיות בהן...

האגן ההיסטורי של ירושלים – בעיות וחלופות לפתרונן

פרסום מס' 112

2007

הסדר של הסכסוך הישראלי-פלסטיני והסכסוך הישראלי-ערבי לא יצליח להתממש ללא פתרון מוסכם וסביר על בעיית ירושלים, ובראש ובראשונה האגן ההיסטורי, בו נמצאים המקומות הקדושים החשובים של שלוש הדתות המונ...

האגן ההיסטורי של ירושלים – תמונת מצב וחלופות להסדר

פרסום מס' 106

2006 | מחברים: צוות חשיבה...

במסגרת שאלת ירושלים והמקומות הקדושים מחקר זה מציע שורה של חלופות, תוך ציון המעלות והחסרונות של כל אחת מהן. החלופות מתמקדות באגן ההיסטורי שכולל את העיר העתיקה וגם אתרים שסמוכים לה כמו הר ציון...