סלע קיומנו/סלע קיומם - אסלאם, יהודים והר הבית

2021 | מחברים: פרופ' יצחק רייטר, דביר דימנט...

מסוף המאה השביעית לספירה ועד לעת החדשה, רווחה בעולם המוסלמי ההכרה בסלע שבמתחם הר הבית (מסג'ד אל-אקצא) כמקום מקדש שלמה והמקדש שבנו היהודים השבים מבבל, וכבסיס לקידושו על ידי האסלאם ולבניית כיפ...

פמיניזם בהיכל: נשות הכותל ומאבקן בסטטוס קוו

פרסום מס' 450

2016 | מחברים: פרופ' יצחק רייטר...

חיבור זה מבקש לנתח את מאבקן של נשות הכותל והשלכותיו ובניסיון להשיב על שתי שאלות. הראשונה היא כיצד ומדוע הצליחה קבוצה קטנה של נשים לשבור את הסטטוס-קוו ההגמוני האורתודוכסי, הגברי והשמרני, ולקד...

סטטוס קוו בתהליכי שינוי: מאבקי שליטה בהר הבית

פרסום מס' 456

2016 | מחברים: פרופ' יצחק רייטר...

מחקר זה נועד להניח תשתית למדיניות ישראלית מחושבת בהר הבית, ולהציג חלופות להתנהלות הרשויות במקום רגיש זה, עד שיימצא פתרון ארוך-טווח למחלוקת. לצורך כך המחקר מציג את המצב הקיים, הנחשב כ׳סטטוס-ק...

גאו-פוליטיקה של יצירת פנתיאון: קבורתו של מוחמד עלי באל-חַרַם אל-שריף/הר-הבית, 1931

פרסום מס' 446

2015 | מחברים: פרופ' יצחק רייטר, מעוז עזריהו...

הפוליטיקה של קבורה מתאפיינת, בין השאר, ביצירתו של פנתיאון לאומי: בתי קברות ואתרי קבורה שהקבורה בהם מעידה על ההכרה במעמדו של המת ובפועלו. כאתר קבורה, פנתיאון לאומי הוא אתר מקודש של הזיכרון הצ...

עיר ובלבה מסגד – יישוב סכסוכים במקומות קדושים: פרשת המסגד הגדול בבאר-שבע

פרסום מס' 429

2013 | מחברים: ד"ר ליאור להרס, פרופ' יצחק רייטר...

מחקר זה בוחן, בעין ביקורתית, את הגישה הקיימת כלפי מסגדים בערים שרוב תושביהם יהודים ואת הדרישה להשיב מסגדים אלה לייעודם המקורי, כאשר הסכסוך על ייעודו של המסגד בבאר-שבע שימש מקרה-בוחן לבדיקת ס...

למען ציון לא אחשה? יחס יהדות התפוצה לירושלים

פרסום מס' 414

2011 | מחברים: גבריאל (גבי) שפר, אייל צור...

במשך אלפי שנים תפסה ירושלים, והיא עדיין תופסת, מקום מרכזי במחשבותיהם, באמונותיהם ובמעשיהם של אנשים רבים בני דתות שונות ולאומים שונים. כמובן שבלבם ובמחשבותיהם של יהודים רבים, בישראל ובתפוצה ה...

מקום מבטחו של אללה? פרשת בית הקברות של ממילא ומוזיאון הסובלנות – המאבק על הנוף הסמלי והפיזי

פרסום מס' 409

2011 | מחברים: פרופ' יצחק רייטר...

הסכסוך על הקמת מוזיאון הסובלנות בבית הקברות ממילא בירושלים, הוא סכסוך בין צורכי החיים לבין כבוד המתים, בין רוב למיעוט, בין מוסלמים ליהודים, בין חדש לישן ובין מזרח למערב. הסוגיות המרכזיות בהן...

האגן ההיסטורי של ירושלים – בעיות וחלופות לפתרונן

פרסום מס' 112

2007

הסדר של הסכסוך הישראלי-פלסטיני והסכסוך הישראלי-ערבי לא יצליח להתממש ללא פתרון מוסכם וסביר על בעיית ירושלים, ובראש ובראשונה האגן ההיסטורי, בו נמצאים המקומות הקדושים החשובים של שלוש הדתות המונ...