תיירות בת יום לירושלים - מגמות והשלכות

פורסם במסגרת תוכנית מרום: ליווי, פיתוח ידע, מעקב, הערכה ומחקר

2013 | מחברים: ישראל (לוליק) קמחי, עומר יניב, ליאור רגב...

מסמך זה נועד לעמוד ולנתח את תופעת תיירות היום ההולכת ומתרחבת בשנים האחרונות בעקבות מגמת קיצור זמן החופשה של התייר מחד והגדלת מספר יעדי התייר הביקור שלו מאידך. תהליך זה אינו מאפשר לתיירים לחו...

התיירות במטרופולין ירושלים - מגמות

פורסם במסגרת תוכנית מרום: ליווי, פיתוח ידע, מעקב, הערכה ומחקר

2014 | מחברים: ישראל (לוליק) קמחי, עומר יניב, ליאור רגב...

מטרופולין ירושלים בהקשר התיירותי כולל את מחוז ירושלים של משרד הפנים הישראלי ואת המחוזות דרום, ירושלים ומרכז של הרשות הפלסטינית, בתוכן הערים הרלוונטיות לתיירות – בית לחם, רמאללה ויריחו....

פסטיבלים כמקור למשיכת תיירים לעיר והדרכים למימונם - הניסיון בעולם

פורסם במסגרת תוכנית מרום: ליווי, פיתוח ידע, מעקב, הערכה ומחקר

2013 | מחברים: ישראל (לוליק) קמחי, עומר יניב, ליאור רגב...

אחת האסטרטגיות העירוניות למשיכת תיירים אל העיר היא "פיתוח תיירותי מוטה תרבות" לפיתוח מסוג כזה אופנות רבות, בהן הצגת המורשת הבנויה של העיר, דגש על אומנויות במה, אירועי רחוב, מתחמי ב...

גודש באתרי תיירות בעיר העתיקה - דרכים להקלה

פורסם במסגרת תוכנית מרום: ליווי, פיתוח ידע, מעקב, הערכה ומחקר

2013 | מחברים: ישראל (לוליק) קמחי, עומרי גסטר, ליאור רגב...

רקע ירושלים, בדומה לערים היסטוריות אחרות המושכות תיירות, מאופיינת בריכוז אתרי תיירות בשטח גיאוגרפי מצומצם ונגישות  תחבורתית מוגבלת. העדר נגישות מתאימה לתחבורה מודרנית, קשיי חניה, צפיפות וגוד...

מלחמות המקומות הקדושים – המאבק על ירושלים והמקומות הקדושים בישראל, יהודה, שומרון וחבל עזה

2000 | מחברים: שמואל ברקוביץ'...

מחקר זה בוחן את תולדות המאבקים בין היהודים, הנוצרים והמוסלמים על השליטה במקומות הקדושים בארץ-ישראל. בחלקו הראשון סקירה היסטורית של סוגיית המקומות הקדושים בארץ-ישראל מהמאה הרביעית ועד ימינו א...

גאו-פוליטיקה של יצירת פנתיאון: קבורתו של מוחמד עלי באל-חַרַם אל-שריף/הר-הבית, 1931

פרסום מס' 446

2015 | מחברים: פרופ' יצחק רייטר, מעוז עזריהו...

הפוליטיקה של קבורה מתאפיינת, בין השאר, ביצירתו של פנתיאון לאומי: בתי קברות ואתרי קבורה שהקבורה בהם מעידה על ההכרה במעמדו של המת ובפועלו. כאתר קבורה, פנתיאון לאומי הוא אתר מקודש של הזיכרון הצ...

ריבונות האל והאדם – קדושה ומרכזיות פוליטית בהר הבית

פרסום מס' 88

2001

מחקר זה מגולל את המתח הדתי-פוליטי סביב הר הבית ואת הזיקה בין מעלת קדושתו בעיני מאמינים בני דתות שונות לבין חשיבותו ומרכזיותו הפוליטית. פרקי המחקר מתארים את המאבק היהודי/ישראלי-מוסלמי/פלסטיני...

הווקף בירושלים 1990-1948

פרסום מס' 42

1991 | מחברים: פרופ' יצחק רייטר...

ממחצית המאה ה־19 נמצא הווקף בעולם המוסלמי כולו בתהליך ירידה או הכחדה, כחלק מתהליך המודרניזציה של החברה המוסלמית. באופן בלתי צפוי זוכה מוסד הווקף המוסלמי לתחייה מחודשת בירושלים תחת שלטון ישרא...