ירושלים כעיר ממשל: תמונת מצב 2021

פרסום מס' 570

2021 | מחברים: אראלה גנן, ד"ר שרית בן שמחון-פלג, עומר יניב...

התיירות בירושלים: תמונת מצב לקראת סיום תוכנית היובל

פרסום מספר 569

2021 | מחברים: עומר יניב...

ההשכלה הגבוהה בירושלים: תמונת מצב לקראת סיום תוכנית היובל

פרסום מספר 567

2021 | מחברים: עומר יניב, יאיר אסף-שפירא...

אינדיקטורים לחברה החרדית בירושלים, 2020

פרסום מספר 559

2021 | מחברים: עומר יניב, ד"ר מאיה חושן, יאיר אסף-שפירא...

אינדיקטורים לתשתיות ולתכנון במזרח ירושלים

פרסום מס' 533

2020 | מחברים: יאיר אסף-שפירא, עומר יניב...