תחזית קיימות לישראל 2030

פרסום מס' 424

2012 | מחברים: ולרי ברכיה

מדדים לקיימות ברשויות מקומיות- סקירת ספרות

פרסום מס' 30 - המרכז למדיניות סביבתית

2008 | מחברים: ליה אטינגר, יאיר אסף-שפירא, ד"ר מאיה חושן, נגה לבציון נדן, ישראל (לוליק) קמחי

עיר ממשל: המצב התכנוני בקריית הלאום

פרסום מס' 501

2019 | מחברים: תמי גבריאלי, אראלה חזן-גנן, נדן פלדמן, ד"ר שרית בן שמחון-פלג, ליאור שילת