תחזית קיימות לישראל 2030

פרסום מס' 424

2012 | מחברים: ולרי ברכיה

קיימות רשוּתית מנוהלת - לקראת פיתוח מערכת מדדים להערכת קיימות ברשויות המקומיות

פרסום מס' 35 - המרכז למדיניות סביבתית

2010 | מחברים: נחום בן אליא

מדדים לקיימות ברשויות מקומיות- סקירת ספרות

פרסום מס' 30 - המרכז למדיניות סביבתית

2008 | מחברים: ד"ר מאיה חושן, יאיר אסף-שפירא, ישראל (לוליק) קמחי, ליה אטינגר, נגה לבציון נדן