מדד השכנוּת – יחסים בין קבוצות בירושלים: קיץ 2023

פרסום מס' 613

2024 | מחברים: ד"ר מריק שטרן, ניצן פייביש...

מדד היחסים בין הקבוצות בירושלים נבנה במטרה לאפשר מעקב רב־שנתי אחר השינויים והתהליכים המתרחשים במרקם היחסים בין הקבוצות בעיר. אלו כוללים היבטים מעשיים, כגון ביקור של תושבים באזורים המזוהים עם...

מרחב משותף בעיר מעורבת: מודל ניתוח ופעולה

פרסום מס' 597

2023 | מחברים: ד"ר מריק שטרן, ניצן פייביש...

בניית חיים משותפים בישראל היא משימה המתבצעת במרחב לא-נודע ובתנאים מאתגרים במיוחד. הימשכות הסכסוך הישראלי-פלסטיני, מאבקי הדת והמדינה, ריבוי השסעים הפנים-ישראליים, אי-השוויון המבני, השיטה הפול...

מרחבים משותפים בשכונות ירושלים: האתגר והתקווה

פרסום מס' 562

2021 | מחברים: תהילה ביגמן...

ירושלים היא העיר המגוונת ביותר בישראל מבחינת אופי האוכלוסייה. אך מבנה העיר — הבנוי שכונות־שכונות, שכבר בימות היציאה מהחומות התארגנו על בסיס דתי־עדתי־ מעמדי — הוביל לכך שהיא גם עיר  שבה מצויה...

שומרים מרחק? מגפת הקורונה והיחסים בין הקבוצות בירושלים

פרסום מס' 554

2021 | מחברים: ד"ר מריק שטרן, חני וייזר...

מגפת הקורונה הכתה בירושלים בצורה חמורה ופגעה במיוחד במגזרים החרדי והפלסטיני בעיר, העצימה והחלישה סטראוטיפים קבוצתיים והביאה לשינוי זמני בדפוס היחסים בין המגזרים לבין מוסדות השלטון הישראלי. מ...

פיתוח מרחבים משותפים באזורי תפר בעיר ירושלים

פרסום מס' 513

2019 | מחברים: סדנת מרחבים משותפים...

בשנים 2019-2018 נערכה במכון ירושלים למחקרי מדיניות סדנא לתכנון מרחבים משותפים, בשותפות עם קרן קונרד אדנאואר. בסדנא השתתפו מתכננים מעיריית ירושלים ומהמנהלים הקהילתיים, האחראים על רובעים ושכונ...

הדרך למפגש בריא: בתי החולים בירושלים כמרחב משותף ליהודים וערבים

מרחבים משותפים בירושלים

2018 | מחברים: ד"ר מריק שטרן, דפנה שמר...

עבור רובנו, המפגש עם בתי חולים נעשה כאשר אנחנו במצב פגיע – כמטופלים או כקרובים של מטופלים, לכך מתווסף גם מפגש עם הפנים המגוונות של החברה הישראלית. בכל רחבי הארץ, ובירושלים ביתר שאת, שו...

מבעד לתקרת הזכוכית - פלסטינים וישראלים בשוק התעסוקה בירושלים

פרסום מס' 471

2017 | מחברים: ד"ר מריק שטרן, אחמד אסמר...

המחקר מנתח את דפוסי המפגש בין עובדים פלסטינים וישראלים במקומות עבודה משותפים במערב ירושלים ובוחן את השפעתם על העמדות והתפיסות הלאומיות והפוליטיות של שתי הקבוצות. מהנתונים עולה כי העובדים הער...

שילוב תעסוקתי במציאות נפיצה - תושבי מזרח ירושלים בשוק העבודה העירוני

פרסום מס' 449

2015 | מחברים: ד"ר מריק שטרן...

מטרת מסמך זה היא לספק תשתית נתונים עובדתית שתתאר את שוק העבודה של תושבי מזרח ירושלים בכללותו תוך שימת דגש על התפרסותם ואופן שילובם בכלכלת העיר. המסמך מתאר ומנתח את מידת התלות הכלכלית והתעסוק...