הישארו מעודכנים
סגור

משאבי סביבה והשפעות האדם

הגנה על שטחים פתוחים, מגוון ביולוגי ובתי גידול, חיות ומינים פולשים

2000 - 2013
|
סוג מחקר: מחקרי מדיניות

מלאי משאבי הטבע הוא מלאי מוגבל ומתכלה. הדאגה לגבי קצב דילול המשאבים, איכותם והצורך לצמצם את השימוש בהם, עוררה את הצורך לייצר גוף ידע מחקרי אודותיהם ואודות הכוחות המשפיעים עליהם.

מכון ירושלים עודד ופרסם מחקרים העוסקים במגוון תחומים הקשורים למשאבים סביבתיים (מים, אוויר, קרקע, מגוון ביולוגי), על הכוחות המשפיעים עליהם ועל איכות החיים (ובכלל זה השפעות עיור, תעשייה, תחבורה, חקלאות, אנרגיה וכריית חומרי גלם).

תשומת לב מיוחדת הקדיש המכון לנושאים הקשורים להגנה על שטחים פתוחים, מגוון ביולוגי ובתי גידול, חיות ומינים פולשים, אזורים בעלי ערך נופי או של פנאי, ואספקת מלאי של פארקים ושטחי ציבור.

המחקרים שיזם או תמך בהם המכון, היו חדשניים ומילאו תפקיד חשוב בקביעת מדיניות וקבלת החלטות בישראל בנושאים של הגנת הטבע, שימוש בשטחים מיוערים, הבנת ערכם של ערוצי נחלים, הגנה על הרי ירושלים וניהול שטחי הפארקים המטרופולינים באזור המרכז.

צוות הפרויקט
פרסומים
לכל הפרסומים

פארקים ואזורי נופש מטרופוליניים- עיקרי הדברים, המלצות ליישום ומדריך למתכנן

פרסום מס' 416

2011

מטרתו של מחקר זה היא לקדם את התכנון והמימוש של פארקים ואזורים מטרופוליניים בישראל. לצורך כך נעשה בירור של הסוגיות העקרוניות ויישום הממצאים והמסקנות במספר שטחים שהוגדרו כמיועדים לפארקים או לא...

פארקים ואזורי נופש מטרופוליניים - כרך ראשון: מבואות

פרסום מס' 413

2011

מטרתו של מחקר זה היא לקדם את התכנון והמימוש של פארקים ואזורים מטרופוליניים בישראל. לצורך כך נעשה בירור של הסוגיות העקרוניות ויישום הממצאים והמסקנות במספר שטחים שהוגדרו כמיועדים לפארקים או לא...

איכות הסביבה במסורת היהודית-עולם בר קיימא

פרסום מס' 4 - המרכז למדיניות סביבתית

2002 | מחברים: מנפרד גרסטנפלד...

איכות הסביבה העירונית

פרסום מס' 12 - המרכז למדיניות סביבתית

2005 | מחברים: ישראל (לוליק) קמחי...