הישארו מעודכנים

  סגור

  משאבי סביבה והשפעות האדם

  הגנה על שטחים פתוחים, מגוון ביולוגי ובתי גידול, חיות ומינים פולשים

  2000 - 2013
  |
  סוג מחקר: מחקרי מדיניות

  מלאי משאבי הטבע הוא מלאי מוגבל ומתכלה. הדאגה לגבי קצב דילול המשאבים, איכותם והצורך לצמצם את השימוש בהם, עוררה את הצורך לייצר גוף ידע מחקרי אודותיהם ואודות הכוחות המשפיעים עליהם.

  מכון ירושלים עודד ופרסם מחקרים העוסקים במגוון תחומים הקשורים למשאבים סביבתיים (מים, אוויר, קרקע, מגוון ביולוגי), על הכוחות המשפיעים עליהם ועל איכות החיים (ובכלל זה השפעות עיור, תעשייה, תחבורה, חקלאות, אנרגיה וכריית חומרי גלם).

  תשומת לב מיוחדת הקדיש המכון לנושאים הקשורים להגנה על שטחים פתוחים, מגוון ביולוגי ובתי גידול, חיות ומינים פולשים, אזורים בעלי ערך נופי או של פנאי, ואספקת מלאי של פארקים ושטחי ציבור.

  המחקרים שיזם או תמך בהם המכון, היו חדשניים ומילאו תפקיד חשוב בקביעת מדיניות וקבלת החלטות בישראל בנושאים של הגנת הטבע, שימוש בשטחים מיוערים, הבנת ערכם של ערוצי נחלים, הגנה על הרי ירושלים וניהול שטחי הפארקים המטרופולינים באזור המרכז.

  צוות הפרויקט
  פרסומים
  לכל הפרסומים

  השכבה האדומה של צמחיית ירושלים

  2004 | מחברים: פרופ' אבישי שמידע, מימי רון...

  מגוון ביולוגי ו"אזורים אדומים" ( Hot Spots ) של צמחים נדירים ובסכנה באזור ירושלים השטחים המיועדים לפיתוח במרחב המוניציפלי של ירושלים הולכים וגדלים משנה לשנה. המרחבים הטבעיים של הכת...

  פארקים ואזורי נופש מטרופוליניים- עיקרי הדברים, המלצות ליישום ומדריך למתכנן

  פרסום מס' 416

  2011

  מטרתו של מחקר זה היא לקדם את התכנון והמימוש של פארקים ואזורים מטרופוליניים בישראל. לצורך כך נעשה בירור של הסוגיות העקרוניות ויישום הממצאים והמסקנות במספר שטחים שהוגדרו כמיועדים לפארקים או לא...

  פארקים ואזורי נופש מטרופוליניים - כרך שני: מקרי בוחן

  פרסום מס' 416

  2011 | מחברים: איריס האן...

  איכות הסביבה במסורת היהודית-עולם בר קיימא

  פרסום מס' 4 - המרכז למדיניות סביבתית

  2002 | מחברים: מנפרד גרסטנפלד...