הגירה לירושלים וממנה 2017

פרסום מספר 522

2020 | מחברים: מיכל קורח, ד"ר מאיה חושן...

מחקר זה הוא חלק מסדרת מחקרים שעורך מכון ירושלים למחקרי מדיניות עבור משרד ירושלים ומורשת במסגרת תכנית ׳היובל׳ לפיתוחה הכלכלי של ירושלים. מחקר ההגירה הראשון במסגרת תכנית זו נערך בשנת 2012 , וה...

על נתונייך ירושלים - 2020

מצב קיים ומגמות שינוי - פרסום מס' 530

2020 | מחברים: מיכל קורח, ד"ר מאיה חושן...

הפרסום "על נתונייך ירושלים: מצב קיים ומגמות שינוי" לשנת 2020, משרטט תמונה עדכנית של ירושלים במגוון רחב של נושאים ביניהם אוכלוסייה, תעסוקה, חינוך, בינוי ותיירות. הפרסום נועד להנגיש ...

ידיים אובדות

פרסום מס' 519

2019 | מחברים: ימית נפתלי, ד"ר מאיה חושן...

ידיים אובדות: המחסור בהון אנושי להיי-טק בירושלים ובישראל – ניתוח והמלצות לשוק התעסוקה ולמערכת החינוך וההשכלה המחסור בהון אנושי מקצועי ומיומן לתעשיית ההיי-טק, שהפכה לעמוד התווך של המשק ...

הגירה לירושלים וממנה 2016 - מאפייני המהגרים

פרסום מס' 507

2019 | מחברים: מיכל קורח, ד"ר מאיה חושן...

למדיניות של הרשות המקומית יכולת השפעה גדולה על היקפי ההגירה בהשוואה למרכיבי הגידול האחרים, ריבוי טבעי ועלייה, שיכולת ההשפעה עליהם קטנה יותר. אי לכך הרשויות המקומיות משקיעות משאבים רבים בפיתו...

השכלה גבוהה בירושלים - תמונת מצב: אינדיקטורים

פורסם במסגרת תוכנית מרום: ליווי, פיתוח ידע, מעקב, הערכה ומחקר

2014 | מחברים: ד"ר מאיה חושן, יאיר אסף-שפירא, איתן בלואר, ענבל דו...

מיזם 'עיר.אקדמיה' שם לו למטרה לקדם את מערכת ההשכלה הגבוהה בירושלים. קו המדיניות העיקרי הוא הגדלת כוח המשיכה של מוסדות להשכלה גבוהה בירושלים בד ובד עם יצירת חוויה לימודית-סטודנטיאלית במהלך שנ...

על נתונייך ירושלים - 2019

מצב קיים ומגמות שינוי

2019 | מחברים: מיכל קורח, ד"ר מאיה חושן...

על נתונייך ירושלים 2019 משרטט תמונה עדכנית ותמציתית של המצב הקיים בעיר ומגמות השינוי במגוון רחב של נושאים: אוכלוסייה, תעסוקה, חינוך, בינוי, תיירות ועוד. המקור העיקרי לנתונים המופיעים בפרסום ...

הרי ירושלים ושפלת יהודה, מדיניות שימור ופיתוח בר קיימא

2000 | מחברים: מוטי קפלן, ישראל (לוליק) קמחי, ד"ר מאיה חושן...

מטרתו של מחקר זה להוות מתווה למדיניות תכנון ובסיס לתכנית שימור ופיתוח בר קיימא בהרי יהודה. המחקר עוסק בשני מישורים מרכזיים: הראשון מגדיר את עקרונות המדיניות המומלצת ואת ההנחיות האופרטיביות ל...

הגירה אל ירושלים – מאפייני המהגרים והמניעים להגירה

2004 | מחברים: ד"ר מאיה חושן, ישראל (לוליק) קמחי, מיכל קורח, איתי...

הדו"ח להלן מצייר תמונה בהירה ומרתקת על האוכלוסייה שבחרה לעזוב את יישוב מגוריה הקודם ולעבור לגור בירושלים בשנים 1999-1995.  עיקרי הממצאים מוצגים בשלושה פרקים: מאפייני המהגרים, ניתוח סטטי...