אינדיקטורים לחברה החרדית בירושלים, 2019

פרסום מס' 534

2020 | מחברים: עומר יניב, יאיר אסף-שפירא...

ירושלים היא העיר בה מתגוררת האוכלוסייה החרדית הגדולה בישראל. לפי הערכות, האוכלוסייה החרדית בירושלים, המונה כ־230 אלף תושבים, מהווה כרבע מאוכלוסיית החרדים בישראל, המונה מעל ל־900 אלף תושבים. ...

הקהילה החרדית ואיכות הסביבה

המרכז למדיניות סביבתית פרסום מס' 8

2003 | מחברים: מוטי קפלן, יוסף שלהב...

איכות הסביבה הפכה לנושא מרכזי בסדר היום התכנוני בארץ ובעולם. על רקע זה, גוברת ההתעניינות ביחסם של המקורות היהודיים לשאלות הנוגעות באיכות הסביבה. התעניינות זו באה משתי בחינות: הראשונה, מתוך ה...

חרדים לעתידם: עמדות וחסמים ביחס ללימודים גבוהים במגזר החרדי

פרסום מס' 119

2008 | מחברים: בצלאל כהן, אסף מלחי, ד"ר דן קאופמן...

מטרת המחקר היא לבחון את עמדותיו של הציבור החרדי ביחס לרכישת השכלה אקדמית ולזהות את החסמים המרכזיים העומדים בפניו בהשתלבות במסלולי לימודים אקדמיים שונים. בנוסף מבקש מחקר זה ליצור בסיס ידע משמ...

האוכלוסייה החרדית והרשות המקומית (חלק ב'): השפעת הרכב האוכלוסייה בירושלים על תקציב העירייה

פרסום מס' 82

1999 | מחברים: מומי דהן...

במאמר זה נאמדו ההכנסות של עיריית ירושלים מארנונה למגורים על בסיס נתוני סקר הכנסות משקי הבית לשנת 1995. נערכה השוואה בין תשלומי הארנונה של האוכלוסייה החרדית לבין התשלומים של האוכלוסייה הלא-חר...

האוכלוסייה החרדית והרשות המקומית (חלק א'): התחלקות ההכנסות בירושלים

פרסום מס' 79

1998 | מחברים: מומי דהן...

מחקר זה בוחן את התחלקות ההכנסות בירושלים בין האוכלוסייה החרדית והאוכלוסייה הלא חרדית. המחקר מתמקד בבדיקת השפעתם של דפוסי עבודה ושל מאפיינים דמוגרפים על התחלקות ההכנסות ועל שיעור העוני. השווא...

עיירה בכרך: גיאוגרפיה של התבדלות והשלמה

פרסום מס' 43

1991 | מחברים: יוסף שלהב...

הספר דן ברובד גאוגרפי של המגזר החרדי בירושלים, הקשור במפגש שבין מרחב המעוצב על פי עקרון דתי מתבדל ומסתגר לבין מערכת עירונית מערבית מודרנית. מפגש זה יצר בירושלים אזורים עירוניים המפתחים ביניה...

החברה החרדית: מקורות, מגמות ותהליכים

פרסום מס' 41

1991 | מחברים: מנחם פרידמן...

המחקר מציג תמונה מקיפה של החרדיות שלאחר השואה ומאפייניה העיקריים תוך סקירה היסטורית של תהליך 'עצירת הסחף' אל החילוניות והתהוות זרמיה ועמדותיה של חברה זו. החיבור עוסק באגודת ישראל ובשואה, ביי...

התפשטות תוך הסתגרות: הקהילה החרדית בירושלים

פרסום מס' 15

1985 | מחברים: יוסף שלהב, מנחם פרידמן...

מחקר זה עוסק בקהילה החרדית בירושלים מבחינה חברתית, תרבותית וגיאוגרפית. בין השאר דנים המחברים באופייה של החברה החרדית בשנות השמונים, ב'מאבק על הטריטוריה' של ה'גטו' החרדי בירושלים, ביחסיה של ה...