שנתון החברה החרדית בישראל 2017

2017 | מחברים: גלעד מלאך, ד"ר מאיה חושן, לי כהנר...

שנתון החברה החרדית בישראל מציג נתונים סטטיסטיים רבים אודות האוכלוסייה החרדית בישראל והתמורות שפקדו אותה בשנים האחרונות. הפרסום מנתח את האוכלוסייה באופן ישיר התייחסות גם לחינוך, רמת חיים, תעס...

שנתון החברה החרדית בישראל 2017- תקציר

2017

שנתון החברה החרדית בישראל מציג נתונים סטטיסטיים רבים אודות האוכלוסייה החרדית בישראל והתמורות שפקדו אותה בשנים האחרונות. הפרסום מנתח את האוכלוסייה באופן ישיר התייחסות גם לחינוך, רמת חיים, תעס...

נשים חרדיות

פרסום מס' 462

2016

פרסום זה הוא גיליון מיוחד מודפס של חמישה מאמרי מחקר שראו אור לאחרונה במסגרת כתב העת האלקטרוני ׳חקר החברה החרדית׳ — כתב עת אקדמי שיפוטי. כל חמשת המאמרים עוסקים בנשים חרדיות, אשר רבות מהן עומד...

תשובה ופרנסה: מאפייני תעסוקה בקרב בעלי תשובה חרדים

פרסום מס' 455

2016 | מחברים: אסף מלחי...

מחקר זה בוחן את מצבם החברתי-כלכלי של בעלי-תשובה חרדים, את עמדותיהם כלפי נושא העבודה והפרנסה ואת החסמים העיקריים להשתלבותם בשוק העבודה. המחקר בחן את התנהגותם של בעלי-תשובה חרדים בשוק העבודה ו...

שנתון החברה החרדית בישראל 2016- תקציר

2016 | מחברים: גלעד מלאך, ד"ר מאיה חושן, לי כהנר...

שנתון החברה החרדית בישראל מציג נתונים סטטיסטיים רבים אודות האוכלוסייה החרדית בישראל והתמורות שפקדו אותה בשנים האחרונות. הפרסום מנתח את האוכלוסייה באופן ישיר, קיימת התייחסות גם לחינוך, רמת חי...

"ותלמוד תורה כנגד כולם": חינוך חרדי לבנים בירושלים

פרסום מס' 405

2011 | מחברים: אהוד (אודי) שפיגל...

מחקר זה מציג תופעה ייחודית בשדה החינוך הישראלי — את מערכת החינוך החרדית לבנים. הוא מתאר מערכת שיצרה אלטרנטיבה משמעותית לחינוך הממלכתי המקובל בישראל בדרכי-פעולתה ובאופני הלמידה שלה, ועוסק בתו...

חרדים לעתידם: עמדות וחסמים ביחס ללימודים גבוהים במגזר החרדי

פרסום מס' 119

2008 | מחברים: בצלאל כהן, אסף מלחי, דן קאופמן...

מטרת המחקר היא לבחון את עמדותיו של הציבור החרדי ביחס לרכישת השכלה אקדמית ולזהות את החסמים המרכזיים העומדים בפניו בהשתלבות במסלולי לימודים אקדמיים שונים. בנוסף מבקש מחקר זה ליצור בסיס ידע משמ...

הקהילה החרדית ואיכות הסביבה

המרכז למדיניות סביבתית פרסום מס' 8

2003 | מחברים: מוטי קפלן, יוסף שלהב...

איכות הסביבה הפכה לנושא מרכזי בסדר היום התכנוני בארץ ובעולם. על רקע זה, גוברת ההתעניינות ביחסם של המקורות היהודיים לשאלות הנוגעות באיכות הסביבה. התעניינות זו באה משתי בחינות: הראשונה, מתוך ה...