פיתוח כלכלי-אזורי של הגליל: אסטרטגיות לפיתוח אשכול מדעי החיים

2012

פיתוח כלכלי-אזורי הוא חלק מסדר היום של קובעי מדיניות ברחבי העולם. האתגר המרכזי בפיתוח כלכלי-אזורי הוא עיצובן של חבילות מדיניות יעילות אשר תובלנה לשגשוג כלכלי וחברתי ברמה האזורית. לשם כך נדרש...

לקראת דיור בר-השגה בישראל

2015 | מחברים: סטיבן זכר, פרופ' גלן יאגו...

ישראל סובלת מּכשלים חמורים בשוק הדיור: העלייה הניכרת במחירי הדיור בחמש השנים האחרונות גבוהה מן העלייה בהכנסה הממוצעת למשק-בית; אין היצע מספק של דירות להשכרה או לרכישה, ומשפחות רבות אינן עומד...