תחזית קיימות לישראל 2030

פרסום מס' 424

2012 | מחברים: ולרי ברכיה...

תחזית קיימות לישראל 2030 מציגה חזון של רווחה לפרט, חיי קהילה תוססים, איכות-חיים ושגשוג בצד שמירה על משאבי הטבע והסביבה, חדשנות ויזמות בצד הכללה ונגישות. העבודה שלפנינו מציעה אפשרויות ריאליות...