הישארו מעודכנים

  סגור

  עיר ממשל

  עיר ממשל בירושלים: איך הופכים את בירת ישראל לעיר ממשל מוצלחת כמו וושינגטון וברלין?

  2017 - היום
  |
  סוג מחקר: מחקרי מדיניות

  מחקר זה נועד להציג בפני מקבלי ההחלטות את היתרונות הכלכליים והאחרים הגלומים בהפיכתה של ירושלים לעיר ממשל פעילה ומוצלחת. 

  עיר ממשל מוצלחת היא עיר בירה שבה המגזר הממשלתי מהווה חלק מרכזי במרקם העירוני, וסביבו מתקיימת מערכת שלמה של מרכיבים עוטפים - זהו האקו-סיסטם הממשלי. בין מרכיבי האקו-סיסטם מתקיימת שורה של אינטראקציות מסוגים שונים כשבליבם שיתופי פעולה בנושאי חשיבה, פיתוח ידע ופיתוח כלים חדשניים לשיפור הממשקים שבין המרכיבים הללו. המרחב הפיזי-אורבני של העיר, המכיל את המגזר הממשלתי, הוא זירת ההתרחשות של האינטראקציות הללו.

  עוד אודות האקו סיסטם הממשלי

  המחקר בוחן את הסיבות לפער שבין הפוטנציאל הגדול של ירושלים להיות עיר ממשל מובילה, לבין המציאות העכשווית. ירושלים כעיר ממשל סובלת מחולשות רבות, כמו פיזור חסר הגיון של משרדי הממשלה ברחבי העיר, העדר מרכיבים חשובים באקו-סיסטם הממשלי, ומכך שמחצית מעובדי המגזר הממשלתי בעיר כלל לא גרים בה. ברם, המוקד של חולשות אלה הוא קרית הלאום. על אף השקעה רבה בתכנון ובנייה של מוסדות השלטון השוכנים בה, קרית הלאום לוקה בניתוק בולט מהמרקם העירוני, מתשתית תחבורה ציבורית דלה, מהעדר מוחלט של שטחי מסחר ומחוסר ניצול מובהק של המרחב הציבורי.

  מהי עיר ממשל מוצלחת?

  ההיבטים המרכזיים לפעילותה של עיר ממשל מוצלחת הם: מיקום מרכזי ואטרקטיביות של קריית הממשלה; נגישות טובה לקריית הממשלה; פעילות של כל מרכיבי האקו-סיסטם בעיר; ומסה קריטית של אוכלוסייה צעירה וחזקה, שעובדת במרכיבים השונים באקו-סיסטם הממשלי. חלק מההיבטים הללו מתקיימים גם בירושלים, בעוד אחרים חסרים, או מתקיימים בצורה חלקית מאוד. בירושלים מועסק המספר הגדול ביותר בישראל של עובדים בשירות הממשלתי, אך רק כמחצית מהם מתגוררים בעיר.

  האקו סיסטם:

  התכנון בקרית הלאום:

  מבחינה תכנונית, תכניות בניין עיר איכותיות חלות על המתחם, אך יישומן לוקה בחסר. קרית הלאום משדרת למבקרים בה "אנטי עירוניות", בעיקר עקב שיקולי בטחון ושיקולי ישימות המביאים בחשבון בעיות של טווח מיידי במקום פתרונות של טווח ארוך. מצב זה, של האזור כשממה אורבנית, יוצר השפעה שלילית על הפוטנציאל התפקודי והכלכלי של ירושלים כעיר ממשל. גם האקו-סיסטם הממשלי בעיר אינו מושלם, וחסרים בו כמה מרכיבים משמעותיים ובראשם שגרירויות זרות, תקשורת ומשרדי לובינג וייעוץ אסטרטגי. נוכחות הממשלה בבירה אף היא אינה מלאה.

  עוד אודות התכנון בקריית הלאום

   

  המפתח ליצירת מציאות עירונית חדשה, משגשגת ובריאה- טמון ביצירת חיבור פיזי ותפקודי פשוט ונעים בתוך קריית הלאום על אלפי עובדיה ובינה לבין יתר חלקי העיר. יישום ההמלצות יוכל להעניק תנופה לפיתוחה הכלכלי של ירושלים ולחיזוק מעמדה כליבה הממשלי של מדינת ישראל. בנוסף, הדבר יוכל לשמש כמהלך מניע לגיבוש תוכנית אסטרטגית מקיפה בנושא עיר ממשל בירושלים בשנים הקרובות. בחזוננו אנו רואים שילוב מאמצים של העירייה, הממשלה וגופים נוספים במטרה להפוך את בירת ישראל לעיר ממשל מוצלחת ומשגשגת, שבה מתקיימים יחסי גומלין עשירים בין מרכיבי האקו-סיסטם הממשלי, ברמה אחת עם ערי ממשל מוצלחות כמו וושינגטון וברלין.  

  פרסומים

  ירושלים כעיר בירה שִׁניוֹנית: מרחב חדשנות אזורי וכלכלת ממשל

  פרסום מס' 576

  2023 | מחברים: ד"ר שרית בן שמחון-פלג...

  ירושלים היא בירתה הרשמית של מדינת ישראל, והיא נהנית ממעמד משפטי, היסטורי, דתי, פוליטי ותרבותי. למרות כל אלה, ירושלים אינה המרכז הכלכלי והפיננסי של המדינה. מחקרים שעסקו בסוגיית מעמדה של עיר ה...

  ירושלים כעיר ממשל: תמונת מצב 2021

  פרסום מס' 570

  2021 | מחברים: אראלה חזן-גנן, ד"ר שרית בן שמחון-פלג, עומר יניב...

  ירושלים כעיר ממשל: תמונת מצב 2021 – דוח אינדיקטורים עיר ממשל היא עיר בירה שיושבים בה מוסדות הממשל המרכזי של מדינה – משרדי הממשלה, הפרלמנט, בית המשפט העליון ומוסדות שלטוניים נוספי...

  עיר ממשל: המצב התכנוני בקריית הלאום

  פרסום מס' 501

  2019 | מחברים: תמי גבריאלי, אראלה חזן-גנן, נדן פלדמן, ד"ר שרית בן...

  ירושלים כעיר ממשל: מסמך מדיניות

  פרסום מס' 500

  2019 | מחברים: נדן פלדמן, ד"ר שרית בן שמחון-פלג, תמי גבריאלי, ארא...

  שותפים