ירושלים כעיר ממשל: מסמך מדיניות

פרסום מס' 500

2019 | מחברים: אראלה גנן, ד"ר שרית בן שמחון-פלג, ליאור שילת, נדן ...

מסמך זה, המצטרף לשורת עבודות של מכון ירושלים למחקרי מדיניות בנושא עיר ממשל בשנים האחרונות, נועד להציג בפני מקבלי ההחלטות את היתרונות הכלכליים והאחרים הגלומים בהפיכתה של ירושלים לעיר ממשל מוצ...

התועלת הכלכלית מהעברת יחידות ממשלתיות לירושלים

2018 | מחברים: נדן פלדמן...

בשנה האחרונה החל תהליך מעברן של יחידות ממשלתיות לירושלים, כחלק ממהלך אסטרטגי לאומי המחייב יחידות ממשלתיות הפועלות מחוץ לעיר לעבור לעיר הבירה. בסך הכול עתידות לעבור לעיר 91 יחידות ממשלתיות. מ...