מדדי איכות חיים בירושלים – בחינה סובייקטיבית

תכנית היובל: איכות חיים | פרסום מס' 509

2019 | מחברים: מיכל קורח, תמי גבריאלי...

במשך שנים רבות היה מקובל לבחון את מצב המשק ובכלל זה את איכות החיים של התושבים, באמצעות התוצר המקומי הגולמי (תמ"ג). אולם בשנים האחרונות החלו לגבש במקומות שונים בעולם מדדים משלימים לתמ&qu...