הישארו מעודכנים
סגור

מחקרי החברה החרדית

1984 - היום
|
סוג מחקר: מחקרי מדיניות

המגזר החרדי בישראל נתון בשנים האחרונות בתנופת התפתחות והתרחבות בכמה מישורים: הדמוגרפי, הציבורי, הפוליטי והתרבותי.

השפעתו של המגזר החרדי ניכרת ברבדים שונים של החברה הישראלית, והוא מציב בפניה אתגרים המעוררים דיון ציבורי נרחב. התמורות הפוקדות את החברה החרדית אינן פוסחות על תהליכים פנימיים המתרחשים בתוכה בתחומי הצריכה, התעסוקה, היזמות הכלכלית, הלימודים המקצועיים והאקדמיים וההשתתפות האזרחית.

לנוכח כל אלה ולנוכח התחזיות הצופות התעצמות רבה בהיקפה, בכוחה ובהשפעתה של החברה החרדית, עולה הצורך במחקר מדעי של חברה זו ובדיון ציבורי בסוגיות שונות הנוגעות לה. פרויקט מחקרי החברה החרדית הוא אחת מזירות הפעילות של מכון ירושלים למחקרי מדיניות המשמשת למחקר ודיון ציבורי ומתמקד בהיבטים השונים של החברה החרדית בישראל במטרה לסייע במימוש הפוטנציאל הגלום בחברה זו ולהבין טוב יותר את מניעיה וצרכיה. במחקרים שותפים חוקרים רבים הבאים הן מתוך החברה החרדית והן מחוצה לה. הפעילות מאפשרת מפגשים בין אנשי מחקר, מבצעי מדיניות ונציגי הקהילות החרדיות. נושאי המחקרים הם מגוונים וכוללים, בין היתר, עיסוק בתחומים הבאים: קבוצות-תרבות בתוך המגזר, תהליכים דמוגרפיים וחברתיים, הבדלים בין-קהילתיים, חינוך יסודי, לימודים תורניים, השכלה גבוהה ומקצועית, תעסוקה, בינוי ודיור, שכונות וערים חרדיות, הרגלי צריכה, דפוסי תרבות, פנאי ותרבות, התנהגות פוליטית ודפוסי תקשורת.

מכון ירושלים עוסק בחקר החברה החרדית במגוון דרכים:

ייזום ופרסום מחקרים; עריכת כנסים העוסקים בנושאים הנוגעים לחקר חברה החרדית; הצמחת חוקרים וחוקרות, בעיקר מקרב הציבור החרדי, על ידי מלגות מחקר ועידוד פרסומי מחקר; מפגשים של פורום חוקרי החברה החרדית; הוצאה לאור של כתב עת מחקרי בשם חקר החברה החרדית; תחזוק מאגר ביבליוגרפי מוער של פרסומים מחקריים על החברה החרדית (הפעילות תמה בקיץ 2019); בניית מאגר נתונים על החברה החרדית.

ממצאי המחקרים עומדים לרשות קשת רחבה של גורמים ואישים שפעילותם נוגעת לחברה החרדית, מושפעת ממנה או מבקשת להשפיע עליה: קובעי ומבצעי מדיניות ברמה הארצית והמקומית, גופים הפועלים בקרב האוכלוסייה החרדית, מעסיקים הבוחנים אפשרות להעסקת חרדים, חוקרים המבקשים להרחיב דעת על החברה החרדית וכלי-תקשורת המבקשים להסתייע בידע מחקרי על האוכלוסייה החרדית בישראל.

לתקצירי הרצאות מפורום החוקריםלחצו כאן

 

פרסומים
לכל הפרסומים

אינדיקטורים לחברה החרדית בירושלים, 2019

פרסום מס' 534

2020 | מחברים: עומר יניב, יאיר אסף-שפירא...

ירושלים היא העיר בה מתגוררת האוכלוסייה החרדית הגדולה בישראל. לפי הערכות, האוכלוסייה החרדית בירושלים, המונה כ־230 אלף תושבים, מהווה כרבע מאוכלוסיית החרדים בישראל, המונה מעל ל־900 אלף תושבים. ...

הקהילה החרדית ואיכות הסביבה

המרכז למדיניות סביבתית פרסום מס' 8

2003 | מחברים: מוטי קפלן, יוסף שלהב...

איכות הסביבה הפכה לנושא מרכזי בסדר היום התכנוני בארץ ובעולם. על רקע זה, גוברת ההתעניינות ביחסם של המקורות היהודיים לשאלות הנוגעות באיכות הסביבה. התעניינות זו באה משתי בחינות: הראשונה, מתוך ה...

חרדים לעתידם: עמדות וחסמים ביחס ללימודים גבוהים במגזר החרדי

פרסום מס' 119

2008 | מחברים: בצלאל כהן, אסף מלחי, ד"ר דן קאופמן...