הישארו מעודכנים

  סגור

  מחקרי החברה החרדית

  1984 - היום
  |
  סוג מחקר: מחקרי מדיניות

  המגזר החרדי בישראל נתון בשנים האחרונות בתנופת התפתחות והתרחבות בכמה מישורים: הדמוגרפי, הציבורי, הפוליטי והתרבותי.

  השפעתו של המגזר החרדי ניכרת ברבדים שונים של החברה הישראלית, והוא מציב בפניה אתגרים המעוררים דיון ציבורי נרחב. התמורות הפוקדות את החברה החרדית אינן פוסחות על תהליכים פנימיים המתרחשים בתוכה בתחומי הצריכה, התעסוקה, היזמות הכלכלית, הלימודים המקצועיים והאקדמיים וההשתתפות האזרחית.

  לנוכח כל אלה ולנוכח התחזיות הצופות התעצמות רבה בהיקפה, בכוחה ובהשפעתה של החברה החרדית, עולה הצורך במחקר מדעי של חברה זו ובדיון ציבורי בסוגיות שונות הנוגעות לה. פרויקט מחקרי החברה החרדית הוא אחת מזירות הפעילות של מכון ירושלים למחקרי מדיניות המשמשת למחקר ודיון ציבורי ומתמקד בהיבטים השונים של החברה החרדית בישראל במטרה לסייע במימוש הפוטנציאל הגלום בחברה זו ולהבין טוב יותר את מניעיה וצרכיה. במחקרים שותפים חוקרים רבים הבאים הן מתוך החברה החרדית והן מחוצה לה. הפעילות מאפשרת מפגשים בין אנשי מחקר, מבצעי מדיניות ונציגי הקהילות החרדיות. נושאי המחקרים הם מגוונים וכוללים, בין היתר, עיסוק בתחומים הבאים: קבוצות-תרבות בתוך המגזר, תהליכים דמוגרפיים וחברתיים, הבדלים בין-קהילתיים, חינוך יסודי, לימודים תורניים, השכלה גבוהה ומקצועית, תעסוקה, בינוי ודיור, שכונות וערים חרדיות, הרגלי צריכה, דפוסי תרבות, פנאי ותרבות, התנהגות פוליטית ודפוסי תקשורת.

  מכון ירושלים עוסק בחקר החברה החרדית במגוון דרכים:

  ייזום ופרסום מחקרים; עריכת כנסים העוסקים בנושאים הנוגעים לחקר חברה החרדית; הצמחת חוקרים וחוקרות, בעיקר מקרב הציבור החרדי, על ידי מלגות מחקר ועידוד פרסומי מחקר; מפגשים של פורום חוקרי החברה החרדית; הוצאה לאור של כתב עת מחקרי בשם חקר החברה החרדית; תחזוק מאגר ביבליוגרפי מוער של פרסומים מחקריים על החברה החרדית (הפעילות תמה בקיץ 2019); בניית מאגר נתונים על החברה החרדית.

  ממצאי המחקרים עומדים לרשות קשת רחבה של גורמים ואישים שפעילותם נוגעת לחברה החרדית, מושפעת ממנה או מבקשת להשפיע עליה: קובעי ומבצעי מדיניות ברמה הארצית והמקומית, גופים הפועלים בקרב האוכלוסייה החרדית, מעסיקים הבוחנים אפשרות להעסקת חרדים, חוקרים המבקשים להרחיב דעת על החברה החרדית וכלי-תקשורת המבקשים להסתייע בידע מחקרי על האוכלוסייה החרדית בישראל.

  לתקצירי הרצאות מפורום החוקריםלחצו כאן

   

  פרסומים
  לכל הפרסומים

  חנוך לנער? זרם החינוך הממלכתי-חרדי ומתווה בעלז

  נייר עמדה | פרסום מס' 591

  2022 | מחברים: ד"ר אליעזר היון, אהוד פראוור...

  זרם החינוך הממלכתי־חרדי (ממ״ח) הוקם בשנת הלימודים תשע״ד (2013/14) על בסיס החלטת הממשלה 151 בדבר חיזוק לימודי היסוד ומערכת החינוך הרשמית־ממלכתית. בזרם הממ״ח לומדים בסך הכול כ-15,300 תלמידות ו...

  שילוב חרדים בהשכלה הגבוהה

  פרסום מס' 561

  2021 | מחברים: דגנית לוי...

  בעשורים האחרונים מתגברת המגמה של רכישת השכלה גבוהה בקרב גברים ונשים מהמגזר החרדי. בעשור שבין השנים תש״ע-תש״ף (2010- 2020) נרשמה עלייה של 180% בקצב הגידול של הסטודנטים החרדים  במוסדות להשכלה ...

  אינדיקטורים לחברה החרדית בירושלים, 2020

  פרסום מס' 559

  2021 | מחברים: עומר יניב, ד"ר מאיה חושן, יאיר אסף-שפירא...

  אינדיקטורים לחברה החרדית בירושלים, 2019

  פרסום מס' 534

  2020 | מחברים: עומר יניב, יאיר אסף-שפירא...

  הקהילה החרדית ואיכות הסביבה

  המרכז למדיניות סביבתית פרסום מס' 8

  2003 | מחברים: מוטי קפלן, יוסף שלהב...