הישארו מעודכנים
סגור

מרחבים משותפים בירושלים

כיצד למנף את השימוש במרחב הציבורי בירושלים

2016 - היום
|
סוג מחקר: פורומים והכשרות
ההכרה בירושלים כעיר מעורבת דורשת חשיבה והתייחסות לצרכים המגוונים והשונים של כל קבוצת אוכלוסיה אך דורשת גם חשיבה על המרחבים המשותפים. מרחבים משותפים הם אלו בהם קבוצות האוכלוסייה נפגשות באופן אורגני. בעיר מעורבת, יש להבין כיצד האוכלוסיות ישתמשו יחדיו במרחב הציבורי באופן חיובי. מטרת הפרויקט הנה לייצר חשיבה עירונית רוחבית בכל הנוגע לאינטראקציה בין האוכלוסיות בחיי היום-יום. יש צורך לאסוף מידע באופן עקבי על הפוטנציאל והסכנות הגלומים במרחבים משותפים שונים בעיר, ובמקביל לפתח תכנון מתארי ופיזי למרחבי שיתוף אשר ישפרו את הסיכוי למפגש לא אלים ואף חיובי בין האוכלוסיות. הסדנה למרחבים משותפים מבקשת להסתכל על העיר ירושלים כמעבדה חברתית בה חיות זו לצד זו קהילות שונות שלהן נקודות מפגש ונקודות חיכוך. בסדנה אנו דנים בתיאוריות של קונפליקט וכן בתיאוריות של מפגש ומגע, אנו לומדים על ההיבטים הפסיכולוגיים של קונפליקטים חברתיים, על זהות חברתית, על אינטראקציות חברתיות ועל דפוסי דיאלוג. הסדנה נוצרה בכדי לפתח ידע ויכולות בניהול ותפעול מרחבי מפגש בקרב אנשי מקצוע מעיריית ירושלים העוסקים בעבודה קהילתית וכן בתכנון עירוני בעיר, תוך התכוונות לעשייה קהילתית בנושא. בסדנה אנו מבקשים להפוך את התיאוריה לפרקטיקה אותה ניתן ליישם בעיר מעורבת ומקוטבת כמו ירושלים ולכן עסוקים בשאלה כיצד יוצרים מרחב מכיל ונגיש לאוכלוסיות מגוונות, איך פועלים לפיתוח קהילתי בעולם גלובלי העובר תהליכי עיור מואצים וכיצד בונים אמון בין התושב לממסד.
להרחבה
פרסומים

שומרים מרחק? מגפת הקורונה והיחסים בין הקבוצות בירושלים

פרסום מס' 554

2021 | מחברים: ד"ר מריק שטרן, חני וייזר...

מגפת הקורונה הכתה בירושלים בצורה חמורה ופגעה במיוחד במגזרים החרדי והפלסטיני בעיר, העצימה והחלישה סטראוטיפים קבוצתיים והביאה לשינוי זמני בדפוס היחסים בין המגזרים לבין מוסדות השלטון הישראלי. מ...

פיתוח מרחבים משותפים באזורי תפר בעיר ירושלים

פרסום מס' 513

2019 | מחברים: סדנת מרחבים משותפים...

בשנים 2019-2018 נערכה במכון ירושלים למחקרי מדיניות סדנא לתכנון מרחבים משותפים, בשותפות עם קרן קונרד אדנאואר. בסדנא השתתפו מתכננים מעיריית ירושלים ומהמנהלים הקהילתיים, האחראים על רובעים ושכונ...

מבעד לתקרת הזכוכית - פלסטינים וישראלים בשוק התעסוקה בירושלים

פרסום מס' 471

2017 | מחברים: ד"ר מריק שטרן, אחמד אסמר...

הדרך למפגש בריא: בתי החולים בירושלים כמרחב משותף ליהודים וערבים

מרחבים משותפים בירושלים

2018 | מחברים: ד"ר מריק שטרן, דפנה שמר...

שותפים