הישארו מעודכנים
סגור

עירוניות בירושלים

1982 - היום
|
סוג מחקר: מחקרי מדיניות
נושא העירוניות עובר כחוט השני בעבודתו של המכון בנושאי ירושלים זה שנים רבות. כיאה לאחד מתחומי ההתמחות של המכון, העיסוק בעירוניות הוא בכיוונים שונים, כגון פיתוח עירוני, ממשל מקומי (מינהלים קהילתיים), התמודדות עם אתגרים עירוניים (כגון עוני), שכונות בירושלים ועוד. לעירוניות בירושלים מימד כפול: ירושלים – זו "של מטה" כעיר בה מתנהלים חיי היומיום של מגוון תושביה ומרכיביה וזו "של מעלה" המהווה אייקון דתי, רוחני, תרבותי והיסטורי גלובלי - מהווה מקור השראה, שדה מחקר, מעבדה ומרחב יעד להשפעה. 
 
בעולם הולך ומתעייר בקצב מואץ, ערים ומרחבים עירוניים הם שחקנים מרכזיים בכלכלות לאומיות וגלובליות, ולהן השפעה דרמטית על סוגיות כלכליות, סביבתיות וחברתיות. בתוך מסגרת זו תומך המכון בגיבוש קווי מדיניות וכלים המאפשרים למגזר הציבורי לקדם דפוסי פיתוח וניהול עירוני המבוססים על שימוש מושכל והוגן בתשתיות ובמשאבים, תוך לקיחת אחריות על ההשלכות החברתיות, הסביבתיות והכלכליות שלהם. מכון ירושלים מטפח פעילותו זו הן ברמה המקומית- ירושלמית, והן ברמה אזורית - לאומית. 
 
חשוב לציין כי ישנם פרוייקטים נוספים העוסקים בעירוניות בירושלים בהקשרים ספציפיים, כגון איכות חיים בירושליםעיר ממשל, או מיפוי השכונות הערביות של מזרח ירושלים.
פרסומים
לכל הפרסומים

גבולות השיפוט של ירושלים 1948-1993

פרסום מס' 17 - דפי רקע לקובעי מדיניות

1995 | מחברים: ד"ר אמנון רמון, אנה חזן...

שינויים בגבולות השיפוט של ירושלים הם נושא בעל השלכות פוליטיות, אורבניות, דמוגרפיות וכלכליות. מטרתה של עבודה זו לתאר את השינויים שהתרחשו בגבול השיפוט העירוני בין השנים 1993-1948, להראות את תה...

הארגון המוניציפאלי של מטרופולין ירושלים: חלופות רעיוניות. דפי רקע לקובעי מדיניות

פרסום מס' 7 - דפי רקע לקובעי מדיניות

1997 | מחברים: שלמה חסון...

מטרת חיבור זה היא להציג תפיסה רעיונית ומספר חלופות בשאלת הארגון המוניציפלי של העיר ירושלים והמרחב המטרופוליני שמסביבה. חלופות אלו יוכלו לסייע בהתוויית מדיניות על עתיד העיר ולשמש בסיס לדיון צ...

עיר חדשה בהרי ירושלים, צור הדסה – עיר או יישוב קהילתי

פרסום מס' 76

1998 | מחברים: ד"ר מאיה חושן, ישראל (לוליק) קמחי...

ירושלים כמרכיב בחוסנה הלאומי של ישראל – מדדים למצבה של בירת ישראל ומבט לעתיד

פרסום מס' 109

2006 | מחברים: ד"ר מאיה חושן, יאיר אסף-שפירא, ישראל (לוליק) קמחי...

אסטרטגיות להתמודדות עם עוני בירושלים

פרסום מס' 110

2006 | מחברים: ג'וני גל, עידית וייס...